Obliczanie objętości w metrach sześciennych według wielkości jednej jednostki produkcyjnej

Obliczanie objętości w metrach sześciennych przez wielkość jednej jednostki produkcyjnej (na żądanie użytkownika).

Podam zapytanie Obliczanie metrów sześciennych.:
"Obliczenie: Ile metrów sześciennych na jednej planszy; ogólne obliczenie kubatury lasu "

Cóż, co mogę powiedzieć - wszystko jest jasne, długość szerokość szerokość wysokość * liczba desek i konwertować do metrów sześciennych.
Uratuję osobę przed naciśnięciem niepotrzebnych przycisków i zrobię taki prosty kalkulator

Jak obliczyć metr sześcienny objętości

Jak obliczyć metr sześcienny objętości

Często trzeba zadawać takie pytania: "Ile potrzebujesz czegoś, aby to wypełnić?" Lub na odwrót: "Jak to będzie tutaj pasować?" W końcu zawsze trzeba coś nieść, przenosić lub transportować, coś budować, przebudowywać lub odbudowywać. I tutaj musisz wziąć konwencjonalną lub laserową taśmę pomiarową w swoje ręce i zapamiętać jednostkę miary objętości - metr sześcienny.

Co to jest metr sześcienny

Miernik sześcienny to konwencjonalna figura (sześcian), mająca długość, szerokość i wysokość równą jeden metr.

Jak obliczyć metr sześcienny, jeśli parametry te mają inną wartość? Jeśli ich iloczyn (wynik mnożenia) wynosi jeden, to liczba, którą tworzą, ma objętość jednego metra sześciennego. Na przykład objętość o szerokości 1 m, wysokości 0,5 m i długości 2 m ma jeden metr sześcienny.

W praktycznych działaniach należy obliczyć objętości różnych pomieszczeń, a tutaj można kierować się prostą formułą: objętość równoległego prostopadłościanu jest iloczynem powierzchni podstawowej i wysokości. Pokój o powierzchni 32,5 metra i wysokości sufitu 2,2 metra ma 71,5 metrów sześciennych (kostek). Często pokój ma pochyły sufit, a następnie pojawia się pytanie o wysokości. W takim przypadku można pobrać średnią wartość tego parametru i uzyskać przybliżoną objętość.

Jeśli wymagana jest dokładna wartość, wówczas należy podzielić pokój na równoległościan, mający wysokość najniższej ściany i obliczyć jego objętość; następnie obliczyć objętość równoległościanu mającego ten sam obszar i wysokość równą różnicy wysokości najwyższych i najniższych ścian, podzielić na pół i dodać do objętości pierwszego równoległościanu.

Często wystarczy obliczyć objętość różnych ubytków. Na przykład, podczas wylewania fundamentu, musisz znać wymaganą ilość betonu. To wszystko jest dość proste. W ten sam sposób pomnożymy powierzchnię podstawy przez wysokość i uzyskamy pożądaną wartość. Ważne jest, aby obliczyć i zmierzyć w jednostkach, w których chcesz znać żądaną wartość. W przypadku mieszanki betonowej, jej zakup odbywa się zwykle w kostkach, dlatego wymiary szalunku do wylewania fundamentu są mierzone w metrach.

Konwersja do innych jednostek

Aby przetłumaczyć na wymaganą wartość, należy pamiętać raczej o prostych proporcjach konwersji metrów do centymetrów i milimetrów.

Jednostki długości:

 • 1 m = 100 cm = 1 000 mm

Jednostki powierzchniowe:

 • 1 m² = 10 000 cm² = 1 000 000 mm²

Jednostki objętości:

 • 1 m³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³

Ilość cieczy jest często mierzona w litrach, wystarczy wiedzieć, że:

 • 1 l = 1000 cm³
 • 1000 l = 1 m³

Dość często konieczne jest obliczenie objętości w oparciu o masę, a tutaj trzeba znać gęstość substancji. Najłatwiej jest z wodą o gęstości 1t / 1m³. Oznacza to, że ton wody zajmie jeden m³ (kostka), a tonę mleka, na przykład, zajmie około 1,030 kostek.

Piasek ma gęstość 1,3 t / m³ do 1,8 t / m³. Oznacza to, że jeden m³ waży od 1,3 do 1,8 tony.

Obliczenie kubatury drewna ma subtelności. Jeśli płyta jest przecięta i identyczna, wystarczy wziąć jedną, zmierzyć długość, grubość, szerokość, pomnożyć te parametry, a następnie pomnożyć otrzymaną wartość przez sumę. Będzie to pożądana wartość.

Ale przy użyciu nieobrzynanej płyty, jako bardziej przystępnej, niemożliwe jest dokładne zmierzenie wymiarów jednej jednostki, wszystkie próbki mają różne proporcje. W tym przypadku materiał układa się w stos z wyrównanymi końcami bez zachodzenia na siebie zakładek wewnątrz stosu, a trzy parametry całego stosu są mierzone, pomnożone przy użyciu współczynnika redukcji od 0,5 do 0,7, co jest pożądaną wartością.

Zdarza się również, że trzeba obliczyć pojemność cylindrycznych obiektów (beczki, zbiorniki i tym podobne). Podstawą jest koło, a jego powierzchnia równa jest iloczynowi liczby pi (π = 3.14) i kwadratowi promienia (połowa średnicy) lub S = πR².

W praktyce można zastosować tak prosty sposób określania objętości cieczy lub ciał stałych - tysiąc metrów sześciennych zawiera 1000 litrów lub 100 wiaderek o pojemności 10 litrów. Ktoś może wydawać się kłopotliwy przy przenoszeniu i ponownym obliczaniu wiader z piaskiem lub wodą, ale ta metoda jest dokładna i powszechnie dostępna.

Przykład obliczenia

Powiedzmy, że musisz wypełnić fundament pasowy budynku o wymiarach 8 na 12 metrów, podzielonego na trzy pomieszczenia o ścianach o długości 8 i 6 metrów. Przyjmujemy szerokość fundamentu 40 cm, wysokość w metrach. Długość będzie wynosić 54 metry, a objętość fundamentu będzie wynosić 0,4 * 1 * 54 = 21,6 m³. Wartość tę można bezpiecznie zaokrąglić do 22 m³.

Przygotowanie metrów sześciennych mieszanki betonowej do wypełnienia fundamentu wymaga około 350 kg cementu, 800 kg piasku, 1200 kg pokruszonego kamienia i 140 litrów wody. Oznacza to, że cały fundament potrzebuje 154 worków cementu, po 50 kg (7,7 tony), 17,6 tony piasku, 26,4 tony tłucznia i około 3 metrów sześciennych wody.

Jest to obliczenie całkowicie przybliżone, z góry, pozwalające na proste oszacowanie wielkości nadchodzących materiałów i kosztów pracy. Nawiasem mówiąc, ilość gleby wykopanej pod fundamentem będzie porównywalna, a nawet wyższa niż objętość samego fundamentu, chociaż nie jest całkowicie w ziemi. Wyjaśnia to fakt, że wykop pod fundamentem wykopuje się szerzej dla instalacji szalunku i związanej z nim pracy.

Podobnie, należy obliczyć wymaganą objętość, gdy, powiedzmy, przenoszenie lub wysyłanie niektórych towarów lub towarów. W końcu nikt nie chce przepłacać za dodatkową objętość nadwozia zamówionego samochodu, kontenera transportowego lub wagonu kolejowego.

Wystarczy tylko zapamiętać (patrz w Internecie) elementarne formuły geometryczne z szkolnego programu nauczania i zastosować zdrowy rozsądek. W końcu możesz zawsze w przybliżeniu obliczyć ilość mebli podczas przenoszenia lub skrzynek podczas wysyłania towarów i ocenić nadchodzące wysiłki i koszty. A dla dokładniejszych, ostatecznych obliczeń zawsze możesz skorzystać z pomocy specjalistów. Co więcej, wstępny wynik jest mniej lub bardziej znany, a to może służyć jako test przy uzgadnianiu warunków.

Wideo

Na tym filmie dowiesz się, jak samodzielnie obliczyć pojemność sześcienną.

Jak obliczyć metry sześcienne

Autor: admin · Dodano 04/21/2017 · Zaktualizowano 15 listopada 2017

Wskazówka 1: Jak obliczyć metry sześcienne

Często możliwe jest obliczanie objętości różnych substancji lub obiektów w metrach sześciennych. Wytwarzanie tego nie jest trudne, jeśli na przykład zaangażowane są cegły lub deski. Wystarczy zmierzyć ich trzy wielkości przestrzenne - długość, szerokość i wysokość. Sytuacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana przy przeprowadzaniu obliczeń substancji płynnych lub ciekłych (cement, woda itp.), Dla których niemożliwe jest zastosowanie narzędzi liniowych. W takim przypadku obliczenia można przeprowadzić zgodnie ze wzorem.

 • kalkulator, kartka papieru i długopis na wypadek jego nieobecności.

Instrukcja

1. Określ, który produkt chcesz przetłumaczyć. Jeśli jest to obiekt, który można zmierzyć za pomocą miernika, wówczas nie będzie problemów z definicją metrów sześciennych. Prymitywne jest pomnożenie wartości długości, szerokości i wysokości, mierzonych w metrach względem siebie. Powiedzmy, długość wynosi 3 metry, wysokość 1 metra, a szerokość 15 metrów. Przykładem obliczenia jest pomnożenie 1 przez 15 i przez 3. Iloczyn iloczynu to 45 metrów sześciennych (lub metrów sześciennych).

Wskazówka 2: Jak obliczyć licznik w sześcianie

Metr sześcienny, metr sześcienny lub metr sześcienny to standardowa jednostka miary objętości. W tych jednostkach obliczana jest objętość lokalu, a także zużycie wody i gazu. Często wskazują również liczbę niektórych materiałów budowlanych, np. Tablic. Pozostałe niesystemowe jednostki miary objętości - litry, decymetry sześcienne i centymetry - są również przeliczane na metry sześcienne.

 • - kalkulator;
 • - Tabela gęstości substancji;
 • - komputer.

Instrukcja

1. Aby obliczyć liczbę metrów sześciennych, jeżeli objętość jest w objętości, ale jest określona w jednostkach częściowych, wielokrotnych lub niesystemowych, należy pomnożyć ją przez wymaganą liczbę. Powiedz, że aby obliczyć liczbę metrów sześciennych dla decymetrów sześciennych (litry), pomnóż ich liczbę przez 0,001. Aby przeliczyć na metry sześcienne w metrach sześciennych i milimetrach sześciennych, pomnóż ich liczbę odpowiednio przez 0,000001 i 0,000000001.

Wskazówka 3: Jak obliczyć objętość betonu

Budowanie domu lub budowa innego budynku bez planu, który uwzględniałby wszystko, łącznie z zużyciem materiałów, a zwłaszcza wymaganą ilość betonu, jest nierealne.

Instrukcja

1. Zanim zaczniesz obliczać wymaganą objętość betonu, określ rodzaj podłoża (może to być kolumna, płyta i taśma), a także jego konfigurację. Wybór rodzaju podstawy i jej konfiguracji zależy od nośności gleby, na której zaplanowano konstrukcję obiektu.

Sposoby obliczania metra sześciennego lub ogólnych wymiarów

Aby obliczyć wymaganą ilość materiału lub substancji, najczęściej używany jest metr sześcienny (równy objętości sześcianu o żebrach o długości jednego metra). Taką standardową jednostkę objętości można w razie potrzeby przenieść do innych systemów pomiarowych - litrów, mililitrów, centymetrów sześciennych i milimetrów.

Aby obliczyć metr sześcienny (objętość), musisz znać długość, wysokość i szerokość obiektu. Aby obliczyć objętość cieczy i substancji gazowej lub obiektu o nieregularnym kształcie, wymagane będą wskaźniki jego masy i gęstości.

Szybka nawigacja po artykułach

Prosta figura

Aby obliczyć objętość obiektu, należy znać jego wymiary liniowe. Będzie to wymagało:

 • Używanie miernika do pomiaru długości, wysokości i szerokości figury;
 • Pomnóż liniowe parametry obiektu.

Na przykład, aby obliczyć objętość pomieszczenia o długości 8 metrów, wysokości 3 metrów i szerokości 6 metrów, potrzeba 8 * 3 * 6 = 144 (objętość pomieszczenia wynosi 144 m3).

Określanie objętości według wagi

Jeżeli nie można zmierzyć parametrów liniowych (obiekt o nieregularnym kształcie, ciecz, substancja gazowa), należy obliczyć objętość:

 • Zmierz masę materiału;
 • Określić gęstość substancji (istnieją specjalne tabele gęstości dla różnych materiałów);
 • Podziel masę według gęstości.

Na przykład, aby obliczyć objętość betonu (gęstość 2000 kg / m3) o wadze 30000 kg, potrzebujesz 30 000/2000 = 15 m3.

Prawo Archimedesa

Aby obliczyć objętość przedmiotu o złożonym kształcie, którego gęstość jest nieznana, należy:

 • Obniżyć przedmiot do pojemnika za pomocą wody (po uprzednim zmierzeniu poziomu początkowego);
 • Określ, jak bardzo poziom wody wzrósł po zanurzeniu obiektu;
 • Oblicz objętość wypartej wody (od poziomu po zanurzeniu badanego, odejmij pierwotną wartość).

Konwersja jednostek

Jeśli objętość jest określona w litrach, mililitrach, centymetrach sześciennych lub milimetrach, aby obliczyć metry sześcienne, należy znać następujące wartości:

 • 1 m3 = 1000 l;
 • 1 m3 = 1 000 000 cm3;
 • 1 m3 = 1 000 000 000 mm3;
 • 1 m3 = 1000 dm3;
 • 1 m3 = 1000 000 ml.

Na przykład pojemność standardowego kubła wynosi 10 litrów, co odpowiada 0,01 metra sześciennego. Aby zmierzyć 1 metr sześcienny dowolnego materiału za pomocą wiadra, musisz wypełnić je 100 wiadrami.

W życiu codziennym, przy użyciu metrów sześciennych, wymagana ilość materiałów jest obliczana podczas napraw i prac budowlanych. Ta jednostka miary jest również często używana do określenia natężenia przepływu gazu ziemnego i wody.

Witryna nie przechowuje danych osobowych obywateli Federacji Rosyjskiej (rejestracja jest zamknięta, komentarze są wyłączone). Niektóre materiały publikowane na stronie mogą zawierać informacje przeznaczone dla użytkowników powyżej 16 lat (zgodnie z nr 436-ФЗ z dnia 29 grudnia 2010 r. "Ochrona dzieci przed informacjami szkodliwymi dla ich zdrowia i rozwoju"). 16+. Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację warunków umowy użytkownika.

© 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google i logo Google są znakami towarowymi Google Inc.

GoogleTM, Android ™, Google Maps ™, Google Play ™, Google Docs ™, Google Picasa ™, Gmail ™, Google Chrome ™, Google Plus ™, YouTube ™ i odpowiadające im logo są znakami towarowymi Google, Inc. w USA i innych krajach.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® i ich logo są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Mozilla®, Mozilla Firefox® i ich logo są znakami towarowymi Mozilla Foundation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Skype® i powiązane logo są znakami towarowymi firmy Skype w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Jak obliczyć metry sześcienne?

Droga jest jasna: przyjmujemy mniejszą wartość i zastanawiamy się, jaka jest większa. Na przykład centymetr. Będzie ich setka na metr. Aby uzyskać sześcienne, musisz zbudować wynikową liczbę w sześcianie. Rozumiemy, że 1 metr sześcienny jest równy 100x100x100 = 1 000 000 - 1 milion cm3. Lub decymetrów, czyli 10 cm - mają około 10 metrów, budujemy 10 metrów sześciennych, otrzymujemy 1000 dm3 (są to litry) w 1 m3.

Miernik sześcienny jest zatem sześcienny, ponieważ nie ma w nim nic więcej niż iloczyn trzech wielkości, mianowicie długości, szerokości i wysokości.

Dlatego, aby poprawnie obliczyć, musimy wziąć i pomnożyć między sobą te trzy wartości na rysunku, które obliczyliśmy na tym metrum sześciennym.

Jeśli konieczne jest przeliczenie metrów sześciennych na inne jednostki, należy znaleźć internetowy konwerter wielkości fizycznych online (wpisując te słowa na żądanie) i użyć go. Możesz także znaleźć i pobrać konwerter.

Miernik sześcienny jest miarą objętości. Weźmy na przykład sześcian o długości, szerokości i głębokości 1,0 metra. Aby znaleźć objętość tej kostki, należy pomnożyć wszystkie trzy wymiary, aby objętość była równa 1,0 m3.

Ponieważ wszystkie trzy boki sześcianu mają równe wymiary, objętość może być określona jako B * B * B lub 3B, gdzie B jest długością dowolnej strony. Długość boku B może być podana w metrach i może - na przykład w centymetrach lub milimetrach. W takich przypadkach objętość będzie wynosić odpowiednio w centymetrach sześciennych lub milimetrach sześciennych. Następnie można je przekonwertować na m3.

Miernik sześcienny jest jednostką objętości w metrycznym systemie pomiarowym. Jeden metr sześcienny jest równy 1000 litrów.

Jak obliczyć metr sześcienny?

Dość często w życiu zdarzają się sytuacje, w których do obliczenia objętości w metrach sześciennych jest konieczne. Można to zrobić na różne sposoby, aw tym artykule przyjrzymy się kilku z nich.

Oblicz objętość według wymiarów liniowych

Jeśli materiał jest ułożony w stos i można zmierzyć jego wymiary liniowe, pomyśl, że masz dużo szczęścia. Aby obliczyć objętość, wystarczy po prostu pomnożyć długość, szerokość i wysokość. Pozwolę sobie przypomnieć, że metr sześcienny to objętość sześcianu o bokach 1m. Jeśli pomiary są wykonywane w centymetrach, to 1 m 3 = 1 000 000 cm ?. Możliwe, że musisz obliczyć objętość desek lub cegieł, znając ich liczbę. W tym przypadku obliczenia również nie są trudne: mierzymy długość, szerokość i grubość planszy i pomnożymy przez liczbę sztuk.

Możesz przynajmniej w przybliżeniu obliczyć ilość materiału wylanego na stos. Stos jest zbliżony do stożka, a objętość stożka obliczana jest za pomocą wzoru V = πR 2 h / 3, gdzie h to wysokość, a R to promień podstawy. Objętość materiału w cylindrycznym pojemniku (beczce) można obliczyć według wzoru: V = πR 2 h, gdzie h to wysokość, a R to promień.

Obliczanie objętości według wagi

Zdarza się, że nie ma sposobu na zmierzenie wymiarów liniowych. Taka sytuacja powstaje na przykład podczas pracy z towarami masowymi, płynami i gazami. Lub, na przykład, musisz zrozumieć, jak obliczyć metr sześcienny konkretnych fragmentów, gdzie każdy kawałek ma swój własny kształt i rozmiar. Jest dobry sposób na taki przypadek. Jeśli znamy gęstość substancji, możemy określić objętość w oparciu o masę. Myślę, że wszyscy pamiętają z czasów szkolnych, że litr wody waży 1 kg. 1 l = 1 dm 3 = 0,001 m 3, dlatego 1 metr sześcienny wody waży 1 tonę.

Warto zapamiętać gęstość co najmniej dla najczęściej używanych materiałów:

 • Asfalt - 1,1-1,5 t / m 3
 • Beton - 1,8-2,5 t / m 3
 • Sucha glina - 1,8 t / m 3
 • Granit - 2,5-3 t / m 3
 • Świeża sosna - 0,4-1,1 t / m 3
 • Świeży dąb - 0,93-1,3 t / m 3
 • Cegła - 1,4-2,0 t / m 3
 • Lód (w t = 0 ° C) - 0,9167 t / m 3
 • Kreda - 1,8-2,6 t / m 3
 • Suchy piasek - 1,4-1,6 t / m 3
 • Węgiel - 1,2-1,5 t / m 3
 • Cement - 0,8-2,0 t / m 3
 • Żużel domeny - 2,5-3,0 t / m 3

Myślę, że teraz jest jasne, jak obliczyć metr sześcienny tego samego żużla - ważą trzy tony i uważają, że jest to metr sześcienny.

Prawo Archimedesa

Jeśli chcesz obliczyć objętość pewnego ciała o nieregularnym kształcie, którego gęstość materiału jest nieznana, możesz użyć słynnego prawa Archimedesa. Zanurz swoje ciało w wodzie, zmierz poziom wody. Objętość wypartej wody jest objętością ciała.

Jak zmierzyć metr sześcienny

Ta metoda jest oczywiście pracochłonna. Ale w niektórych sytuacjach może to być jedyna możliwa odpowiedź na pytanie, jak obliczyć metr sześcienny. Zmierz metr sześcienny materiału, na przykład za pomocą wiadra. Standardowe wiadro ma pojemność 10 litrów lub 0,01 m3. Tak więc 100 wiaderek materiału - to będzie nasz pożądany metr sześcienny.

Jak obliczyć metr sześcienny

Metry sześcienne są dziś standardową jednostką do pomiaru objętości. Bardzo często wyniki różnych obliczeń i pomiarów podawane są w metrach sześciennych.

Miernik sześcienny to pewna jednostka objętości, która jest równa objętości sześcianu o długości jednego metra.

Jeśli początkowe informacje są dostarczane w powiązanych systemach pomiarowych, można je łatwo przekonwertować na metry sześcienne. Na przykład może to być centymetr sześcienny lub litr.

Jeśli przeliczasz na metry sześcienne, potrzebujesz długości, masy lub obszaru, potrzebujesz dodatkowych informacji i będzie to trochę trudniejsze.

Po co są takie pomiary? Wszystko jest proste, mogą potrzebować na przykład podczas naprawy, kiedy potrzebne są dokładne i poprawne obliczenia, aby zrozumieć, ile materiału jest potrzebne do dalszej pracy.
Mogą być konieczne, nawet jeśli zrobisz coś własnymi rękami.

Bez względu na to, jak kreatywne jest nasze hobby, matematyka towarzyszy nam przez całe życie i jest integralną częścią każdej pracy.

Jak obliczyć metr sześcienny z objętości?

Aby poprawnie obliczyć liczbę metrów sześciennych zawartych w objętości, która jest określona w innych systemach pomiarowych, musisz pomnożyć tę liczbę przez pewien czynnik.

Na przykład, jeśli objętość podano w litrach, to aby ją przetłumaczyć, pomnóż litry przez 0,001. Mówiąc prosto, musisz użyć następującej formuły:

Km³ - będzie to liczba metrów sześciennych, a Cl - liczba litrów.

Ta sama formuła ma zastosowanie w sytuacji, gdy objętość podana jest w decymetach sześciennych.

Jak obliczyć metr sześcienny z centymetrów lub milimetrów?

Jeśli objętość podano w centymetrach sześciennych lub milimetrach, do poprawnego obliczenia potrzebna jest ta formuła:

Km³ = Kcm³ * 0,000001
Km³ = Kmm³ * 0,000000001

Nie zapominaj o tym Kcm³ i Kmm³ to liczba centymetrów sześciennych i milimetrów.

Jak obliczyć metr sześcienny z masy?

Jeśli znasz masę, to dla poprawnego wyliczenia metrów sześciennych konieczne będzie wyjaśnienie gęstości substancji. Można go znaleźć w specjalnych tabelach gęstości substancji. Jeśli nie było wymaganych liczb, możesz to zmierzyć samodzielnie.

W celu obliczenia liczby metrów sześciennych konieczne jest podzielenie masy ciała przez jego gęstość. Oznacza to, że użyj wzoru:

"M" będzie równe masie ciała w kilogramach, a "P" będzie gęstością.

Jak obliczyć metr sześcienny z prostej figury?

Jeśli podmiot jest zwykłą figurą wolumetryczną, w której znane są dowolne parametry, można użyć formuł geometrycznych znanych od czasów szkolnych. Możesz samodzielnie zmierzyć kształt i obliczyć metry sześcienne za pomocą następującego wzoru:

B, W i D - będą to odpowiednio wysokość, szerokość, długość lub grubość.

Aby ułatwić zrozumienie, o co toczy się gra, podam prosty przykład.

Pokój ma wysokość sufitu 2,5 metra, długość 10 metrów i szerokość 8 metrów. Aby określić objętość tego pomieszczenia w metrach sześciennych, należy wykonać następujące czynności:

2,5 m * 10 m. * 8 m. = 200 cu. metrów

Wszystko jest proste. Konieczne jest posiadanie tylko niektórych danych, a wszystko inne jest obliczane przez najprostsze formuły.

Bądź ostrożny i na pewno otrzymasz dokładne liczby.

Oblicz metrów sześciennych online. Jak obliczyć objętość

Jeśli ciało ma kształt prostokątnego równoległościanu (może to być pudełko zapałek, książka, sześcian itp.), Wówczas jego objętość jest określona wzorem: V = abc, gdzie a jest wysokością ciała, b jest jego szerokością, c jest długością. Wartości są pobierane za pomocą standardowej linijki lub taśmy mierniczej. Niech zostanie podany zestaw zapałek, w celu obliczenia jego objętości należy zmierzyć jego parametry: a = 2 cm, b = 4 cm, c = 5 cm, więc objętość pudełka wynosi 4 cm * 2 cm * 5 cm = 40 cm w kostce.

Jeśli ciało ma inny kształt niż równoległościan, kształt jest nieregularny, wtedy jego objętość można znaleźć metodą odkrytą przez starożytnego greckiego naukowca Archimedesa w III wieku pne. Aby to zrobić, należy wlać wodę do naczynia pomiarowego, zapamiętać, ile wody jest (V1), a następnie opuścić ciało i zmierzyć, ile wody staje się (V2), objętość obiektu będzie różnicą: V2-V1. Powinieneś dokładnie zbadać naczynie, w jakich jednostkach mierzy wodę, najprawdopodobniej w mililitrach lub litrach, co oznacza, że ​​objętość ciała będzie również w tej samej wartości.

Przykład: niech będzie konieczne zmierzenie objętości kamienia. Do zlewki wlej 50 ml wody. Po obniżeniu kamienia do wody w zlewce, stała się 60 ml wody, co oznacza, że ​​objętość tego kamienia wynosi 60-50 = 10 ml.

W przypadku gdy znana jest masa i gęstość ciała, objętość ciała oblicza się według wzoru: V = m / p, gdzie m jest masą, p jest gęstością. Konieczne jest liczenie według wzoru tylko wtedy, gdy masa ciała jest znana w kilogramach, a gęstość jest w kilogramach podzielona przez metr sześcienny; lub masa jest w gramach, a gęstość jest w gramach na cm sześciennych, wtedy objętość w pierwszym przypadku będzie mierzona w metrach sześciennych, aw drugim - w centymetrach sześciennych. Gęstość ciała jest wartością tabelaryczną, istnieją specjalne tabele gęstości różnych substancji.
Przykład: niech będzie potrzeba znalezienia objętości żelaznego goździka, którego masa wynosi 7,8 g. W tabeli gęstości znaleźć żelazo - jego gęstość wynosi 7,8 g / cm3, następnie objętość jest równa 7,8 (g) podzielona przez 7,8 (g / kubik cm) to 1 centymetr sześcienny.

Może być konieczne obliczenie objętości kostki nie tylko przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Na przykład musisz wiedzieć, ile cegieł znajduje się w opakowaniu kubicznym lub ile płynu lub suchej masy zmieści się w pojemniku. Aby to zrobić, musisz oczywiście znaleźć kilka dodatkowych parametrów, ale przede wszystkim musisz obliczyć objętość kostki.

 • Przypomnij sobie definicję i właściwości kostki
 • Urządzenie pomiarowe

Pamiętaj, co to jest sześcian. Jest to regularny sześcian - geometryczne ciało, którego każda twarz jest kwadratem. Ponieważ wszystkie strony kostki są takie same, to ich powierzchnie są równe sobie, podobnie jak krawędzie. Oznacza to, że w celu określenia objętości należy znać rozmiar tylko jednej twarzy.

Przypomnij sobie, jaka jest objętość równoległościanu. Jest równy powierzchni podstawy pomnożonej przez wysokość. Ale w sześcianie długość, szerokość i wysokość są sobie równe. Kostkę można położyć na dowolnej stronie, nadal obszar bazowy będzie taki sam jak w pozycji początkowej. Oznacz krawędź sześcianu jako. Znajdź obszar bazy. Jest równy iloczynowi długości przez szerokość, czyli S = a2..

Oblicz objętość, mnożąc powierzchnię podstawy a2 przez wysokość, która w tym przypadku jest również równa a. Odpowiednio, objętość V będzie równa wielkości krawędzi kostki, podniesionej do trzeciej mocy. V = a3.

Jeśli chcesz obliczyć ilość substancji, która ma wypełnić pojemnik o kształcie sześciennym, musisz znać gęstość tej substancji. Liczba ta będzie równa gęstości pomnożonej przez objętość sześcianu. Aby obliczyć na przykład liczbę cegieł w pojemniku w kształcie sześcianu, należy obliczyć objętość każdej cegły, a następnie podzielić objętość pojemnika przez objętość cegły.

W niektórych przypadkach konieczne jest znalezienie nie objętość, ale powierzchnia ścian - na przykład przy obliczaniu ilości szkła do akwarium. Ponieważ wszystkie powierzchnie sześcianu są takie same, obszar składa się z 6 płaszczyzn, czyli wyraża się wzorem S = 6a2

Staraj się wykonywać praktyczne pomiary tak dokładnie, jak to możliwe. Możesz użyć linijki, taśmy mierniczej, kompasu shtangen. Najważniejsze jest to, że dywizje spełniają standardy.

Metr sześcienny, metr sześcienny lub metr sześcienny to standardowa jednostka miary objętości. W tych jednostkach obliczana jest objętość lokalu, a także zużycie wody i gazu. Często wskazują również liczbę niektórych materiałów budowlanych, na przykład tablic. Pozostałe niesystemowe jednostki miary objętości - litry, decymetry sześcienne i centymetry - są również przeliczane na metry sześcienne.

 • - kalkulator;
 • - tablica gęstości substancji;
 • - komputer

Aby obliczyć liczbę metrów sześciennych, jeśli objętość jest znana, ale określona w jednostkach częściowych, wielokrotnych lub niesystemowych, należy pomnożyć ją przez pożądany współczynnik. Na przykład, aby obliczyć liczbę metrów sześciennych dla decymetrów sześciennych (litry), pomnóż ich liczbę przez 0,001. Aby przeliczyć na centymetry sześcienne i milimetry metrów sześciennych, pomnóż ich liczbę odpowiednio przez 0,000001 i 0,000000001.

Pomożemy Ci dowiedzieć się, jak poprawnie obliczyć ilość przewożonych towarów. Ta procedura jest bardzo ważna, aby uniknąć nieporozumień podczas ładowania pojemników lub pudeł z produktami do pojazdu. Dzięki nowoczesnym technologiom nie jest trudno obliczyć objętość, najważniejsza jest Twoja obecność na naszej stronie.

Istota kalkulacji wielkości i ich roli w procesie dostawy

Obliczenie objętości jest ważnym elementem w realizacji dostawy, więc obliczenia muszą być wykonane profesjonalnie i bezbłędnie. Podczas obliczania konieczne jest określenie wszystkich wymiarów, które muszą zostać wcześniej przeliczone na metry sześcienne. Jak pokazała praktyka, to zadanie nie jest możliwe dla wszystkich. W szkole uczono nas, jak tłumaczyć wskaźniki wm3, ale nie wszystko to rozumiemy. Objętość ładunku musi zostać przeniesiona na m3, aby wiedzieć, ile skrzyni odbierze.

Jaki jest cel obliczania pojemności sześciennej?

Pojemność sześcienną należy wyliczyć w celu prawidłowego i poprawnego zastosowania do transportu. Ponadto, znając wielkość ładunku w metrach sześciennych, możesz zdecydować, jaki rodzaj transportu wybrać.

Jak wykonać obliczenia i jakie jest ich znaczenie?

Przede wszystkim przypomnijmy sobie definicję objętości, jaka jest i jaka formuła jest przez nią obliczana. Istnieją jednak przypadki, w których występują pewne trudności w obliczaniu objętości. Jest związany z pudełkami o niestandardowych kształtach. Obliczanie objętości zwykłego prostokątnego pudełka jest łatwe, ale objętość pudełek o nietypowych kształtach wymaga większej ostrożności, ponieważ istnieją specjalne formuły. Na początku musisz znać kształt pudełka. Zastanów się, jakie są formularze:

 • pudełko w kształcie sześcianu
 • pudełko cylindryczne
 • prostokątne pudełko
 • pudełko o kształcie ściętej piramidy (niezwykle rzadkie)

Po określeniu kształtu dokonaj pomiarów w pudle. Aby uniknąć błędów, ważne jest wykonanie dokładnych pomiarów.

Dlaczego muszę znać głośność?

Znając dokładną objętość pudełka, można uniknąć problemów podczas ładowania produktów do pojazdu. Nieco zależy od objętości samego pudełka, a głównym składnikiem jest rozmiar samego produktu. Jeśli zapytasz dlaczego? Odpowiadamy, ponieważ początkowo musisz skupić się na wielkości ładunku, dla którego zostanie wybrane odpowiednie pole. Znając wielkość ładunku, możesz obliczyć jego objętość, aby wybrać żądane pudełko. W ten sposób przekładamy objętość ładunku na metry sześcienne, a specjalna formuła V = a * b * h pomoże nam w tym. Jak widać, wszystko jest łatwe.

Należy również pamiętać, że w celu prawidłowego określenia wyboru transportu konieczne jest przeliczenie objętości ładunku na metry sześcienne. Przeprowadzenie tego obliczenia nie jest trudne, w tym celu wystarczy najpierw zmierzyć wielkość ładunku i pomnożyć te liczby. Aby poprawnie obliczyć dostawę, konieczne jest przeliczenie jednostek na m3.

Co zrobić, jeśli pudełko ma kształt zaokrąglony, a nie prostokątny? Ta sytuacja jest rzadka, ale nadal nie można jej wykluczyć. W takim przypadku konieczne jest obliczenie objętości pojemnika lub pudełka z kółkiem u podstawy. Pomocna będzie następująca formuła: V * r2 * h. Nie zapomnij, musisz najpierw poprawnie zmierzyć parametry ładunku.

A teraz pamiętaj o lekcjach matematyki!

Najczęściej zadawane pytanie: "jak poprawnie obliczyć objętość?". Przede wszystkim konieczne jest określenie objętości tego, co należy obliczyć, a mianowicie kształty, których forma. Nasza strona internetowa pomoże ci również dowiedzieć się, jak obliczyć całkowitą objętość ładunku i samej skrzynki.

Jakie problemy najczęściej napotykasz?

Zamieszanie może leżeć w definicji tej wolumetrycznej figury lub mieszkania. Samo obliczenie objętości jest drugim pytaniem, początkowo konieczne jest poznanie dokładnych wymiarów, pamiętaj, że zawsze są trzy z nich.

Teraz kwestia dostawy. Po dokonaniu niezbędnych obliczeń wielkości ładunku, ważne jest określenie rodzaju dostawy. Jest to bardzo ważna kwestia, w której nie można popełnić żadnych błędów. Dlatego, aby uniknąć niedociągnięć, należy dokładnie obliczyć objętość ładunku, po czym, koncentrując się na konkretnych danych, można bezpiecznie wybrać środek transportu.

Jaki rodzaj transportu jest odpowiedni dla ciebie?

Należy pamiętać, że proces dostawy obejmuje nie tylko prawidłowe obliczenie kubatury, ale także koncentruje się na konkretnym umieszczeniu produktów. Zapoznałeś się już z procesem obliczania i określania pojemności sześciennej, teraz wybór pojazdu zależy tylko od Ciebie.

Koszt dostawy towarów to ważna kwestia, która interesuje wielu naszych klientów. Większość firm transportowych stanowi cenę za swoje usługi, biorąc pod uwagę wielkość ładunku w metrach sześciennych - innymi słowy, ilość miejsca, w którym pakowany ładunek będzie zajmować w przedziale transportowym samolotu, kontenera morskiego, ładunku lub wagonu kolejowego.

Którą dostawę wybrać - powietrze, pociąg lub samochód?

Aby poruszać się po cenach dostawy i wybrać najbardziej optymalny rodzaj transportu, zamawiając towar z Chin, musisz znać całkowitą ilość ładunku wm 3, który chcesz otrzymać. Na naszej stronie będziesz mógł obliczyć objętość kalkulatora, ale aby szybko uzyskać pożądany wynik, musisz użyć następujących danych:

 • rodzaj opakowania (pudełko lub cylinder);
 • Podstawowe parametry pakowania to długość, szerokość i wysokość (dla pudeł) lub wysokość i średnica (dla cylindrów);
 • liczba paczek w sztukach.

Mierząc podstawowe parametry pakowania za pomocą linijki, można obliczyć objętość pudełka lub butli, a następnie obliczyć objętość całej przesyłki w metrach sześciennych. Liczby te pomogą Ci porównać ceny za dostawę konkretnego transportu i wybrać odpowiednią opcję.

Dlaczego potrzebuję kalkulatora objętości?

Jedną z głównych cech nowoczesnego biznesmena jest umiejętność szybkiego podejmowania ważnych decyzji i reagowania w odpowiednim czasie na zmiany trendów rynkowych. Nasz kalkulator głośności pomaga zaoszczędzić czas na obliczeniach i uzyskać właściwe liczby w ciągu zaledwie kilku minut.

Jest to wygodne i bardzo proste w użyciu kalkulator objętości: dla obliczeń wprowadź niezbędne liczby w odpowiednich polach, a następnie bezpiecznie kliknij przycisk "Oblicz". Kalkulator objętości wm 3 daje wynik końcowy niezależnie od jednostki, w której wprowadzono parametry tara - w centymetrach lub metrach. System automatycznie tłumaczy dane w pożądanym formacie i daje końcowy wynik w metrach sześciennych.

Znając objętość kontenera i całkowitą ilość ładunku, będziesz w stanie prawidłowo wybrać odpowiedni rodzaj transportu i umieścić w nim tak kompaktowe, jak to możliwe, bez przepłacania za pustą przestrzeń. Użyj kalkulatora objętościowego pakowania online, aby szybko obliczyć objętość pudełka lub probówek, a także całą partię. Drugi kalkulator pomoże ci poznać szacunkowe koszty wysyłki towarów z Chin różnymi rodzajami transportu, biorąc pod uwagę ich objętość wm 3.

Jak obliczyć objętość pudełka?

Aby obliczyć objętość pudełka, należy zmierzyć jego długość, wysokość i szerokość. Jeśli masz dostępne opakowanie z próbkami dla swoich towarów, użyj miarki do pomiarów. Informacje o parametrach pudełka można również uzyskać od dostawcy. Możesz obliczyć objętość pudełka w metrach sześciennych na dwa sposoby: korzystając z naszego internetowego kalkulatora objętości wm 3 lub używając własnej formuły. Rozważ obie opcje.

 • Aby kalkulator objętości mógł poprawnie obliczyć objętość skrzynki, wybierz opcję Głośność skrzynki. Zmierz pole, koncentrując się na obrazku obok kalkulatora (lub skopiuj informacje o jego parametrach ze strony internetowej sprzedawcy) i wprowadź liczby do kalkulatora objętości. Możesz także określić liczbę skrzynek i koszt dostawy na metr sześcienny. Kliknij przycisk "Oblicz" - w tablicy poniżej zobaczysz wynik końcowy: objętość skrzynki wm 3. Jeśli podałeś dane obliczeń dotyczące liczby pudeł i ceny dostawy, na tabliczce pojawi się również całkowita ilość ładunku i szacowana kwota dostawy.
 • Niezależnie obliczyć objętość opakowania według formuły, która jest wyuczona w klasie matematyki w szkole: V = a * b * h. Tutaj V to objętość, a to długość, b to szerokość, a h to wysokość (uwaga: wszystkie dane uzyskane podczas pomiarów muszą zostać przeliczone z centymetrów na metry). Po prostu pomnóż te liczby, a otrzymasz żądaną objętość pudełka w metrach sześciennych.

Jak obliczyć objętość cylindra (rury)?

Twoje towary zostaną zapakowane w cylindryczny pojemnik i chcesz poznać objętość ładunku? Kalkulator z łatwością poradzi sobie z tym zadaniem. Do obliczeń potrzebne są parametry, takie jak wysokość pojemnika i jego średnica. Użyj miarki do pomiaru, tak jak w przypadku pudełka, lub sprawdź opakowanie u dostawcy. Wtedy użyjemy naszego kalkulatora do obliczenia objętości:

 • zbiornik tara (cylinder / tuba);
 • wprowadź parametry pakowania w odpowiednich liniach;
 • podaj liczbę rur (jeśli je znasz);
 • Kliknij przycisk Oblicz.

Gotowe: kalkulator obliczył objętość ładunku w ciągu sekundy! Tablica wyników pokazuje objętość w metrach sześciennych zarówno pojedynczej rury, jak i całkowitej objętości ładunku (jeśli wskazano liczbę opakowań).

Do samodzielnego obliczania i konsolidacji wiedzy zdobytej w szkole użyj wzoru V = π * r 2 * h. Jak pamiętamy, V oznacza objętość, π jest liczbą "pi", równą 3,14, r 2 jest promieniem rury do kwadratu, a h jest jej wysokością. Pomnożyć wszystkie liczby, otrzymasz objętość cylindrycznego pojemnika. Nie zapomnij: zmierzyć promień rury i jej wysokość, przekonwertować centymetry na metry - a wtedy uzyskasz poprawny wynik w m 3.

Jak obliczyć objętość ładunku w różnych pojemnikach?

Cóż, gdy cały ładunek ma taki sam rozmiar - kalkulator objętości online rozwiązuje takie problemy w ciągu kilku sekund. A jak obliczyć objętość ładunku, jeśli jest on pakowany w pojemniki o różnych kształtach - duże i małe pudełka i cylindry?

Nie ma w tym nic trudnego, najważniejsze jest poznanie dokładnych parametrów każdego rodzaju kontenera i jego ilości. Nasz kalkulator objętości wm 3 pomoże ci szybko obliczyć objętość ładunku zapakowanego w pojemniki o tym samym kształcie i rozmiarze, po czym będziesz musiał tylko złożyć wszystkie liczby i uzyskać całkowitą objętość swojego ładunku.

Jak obliczyć koszt wysyłki?

Znając całkowitą objętość ładunku w metrach sześciennych, możesz łatwo kontrolować koszty wysyłki z Chin różnymi środkami transportu. Aby to zrobić, użyj wyników obliczeń dostarczonych przez nasz kalkulator objętości. W specjalnym formularzu umieszczonym pod kalkulatorem wprowadź liczby w polu "Objętość". Wybierz opcję dostawy (drogą morską, powietrzną, drogową itp.), Wprowadź punkty początkowe i docelowe oraz wypełnij inne pola, a następnie kliknij przycisk "Oblicz". System automatycznie obliczy koszt dostawy twojej przesyłki dla wybranej opcji dostawy.

Najczęstszym pytaniem klienta jest, jak obliczyć ilość ładunku. Pytanie jest zasadne, ponieważ wybór transportu zależy od wyniku obliczeń i zawsze można wybrać samochód z tańszej gamy modeli.

Każdy transport może mieć pewną wagę i objętość, parametry są zwykle podawane na karoserii, ale jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz je poprosić do kierowników quad logistyki.

Jak samemu obliczyć objętość ładunku?

Jeśli łatwo jest zważyć przedmioty do transportu, pojawiają się pewne problemy przy obliczaniu objętości.

Każdy obiekt, jeśli zajmuje osobne miejsce, ma w określonych miejscach maksymalną długość, szerokość i wysokość. Na przykład, jeśli masz zamiar transportować posąg, to nie można go złożyć z żadnym innym przedmiotem, oszczędzając w ten sposób miejsce. Dlatego jego objętość jest rozpatrywana osobno. Szerokość najszerszego punktu jest brana dla szerokości, wysokość jest obliczana od podłogi do najwyższego punktu, długość mierzona jest w pozycji prostopadłej do wektora szerokości równoległego do podłogi zgodnie z tą samą zasadą: najszersze miejsce jest przeszukiwane.

Elementy, które można zagnieżdżać w sobie, na przykład klatki i narożniki, klocki, można traktować jako pojedynczą wartość, dodając 20-30% do objętości na paczkę i zakwaterowanie w kabinie ciężarówki.

Obliczanie objętości ładunku jest bardzo proste: długość jest pomnożona przez szerokość i wysokość. Wynikowa liczba jest przeliczana na metry kwadratowe.

Jeżeli ładunek nie jest ciężki, wówczas wolumetryczne i dość lekkie konstrukcje, na przykład meble, można łatwo transportować w małej ciężarówce o niskiej ładowności. Jeśli oprócz objętości przedmiotów będzie dużo wagi, będziesz potrzebował bardziej wydajnego transportu.

Po obliczeniu objętości wszystkich rodzajów towarów, objętości są podsumowane. Wynikowa wartość jest mnożona przez 1,3. Tolerancja jest konieczna, ponieważ ładunek nie może być umieszczony blisko siebie, chyba że są to pudła o tym samym rozmiarze. Dozwolona przestrzeń jest przypisana do pustek, które powstają podczas ładowania nierównego ładunku.

Oczywiście jest to bardzo przybliżona ocena. Zapakowany ładunek będzie miał inne objętości, a samo opakowanie może pozwolić na stworzenie w jakiś sposób większych rozmiarów.

Jak poprawnie obliczyć objętość ładunku?

Jeśli chcesz przewieźć ładunek na duże odległości, powierz kalkulacje, aby określić wielkość ładunku dla profesjonalistów KVAD Logistic.

Ponieważ ładunek jest wysyłany w tym samym czasie przez wielu klientów firmy, możliwe jest umieszczanie ładunku kompaktowego w jednym transporcie, a ładunki ogólne i ciężkie w innym. W rezultacie będziesz musiał zapłacić mniej, ponieważ koszty transportu będą rozłożone równomiernie i wśród wszystkich uczestników proporcjonalnie do wagi i objętości wysyłanych produktów. Nie musisz myśleć, jak obliczyć objętość ładunku. Przeprowadzimy tę procedurę dla Ciebie i wybierzemy dla Ciebie najkorzystniejsze opcje transportu.

Są najczęstszym rodzajem kartonów na Ukrainie. Takie pudełka są wykorzystywane do różnych celów - są równie dobrze sprawdzone w przypadku pakowania gotowych produktów, a także w przypadku operacji transportowych i jako "opakowanie wszystkiego". Jednocześnie asortyment towarów i rodzajów produktów pakowanych w pudełka kartonowe jest bardzo szeroki i różnorodny. Tak więc pudła z tektury falistej służą do pakowania ładunków przestrzennych i ponadgabarytowych, a także towarów o różnych masach. Ta chwila jest bardzo ważna do zrozumienia, zanim obliczysz objętość pudła, którego potrzebujesz.

Dlaczego ważne jest, aby znać dokładną objętość prostokątnego pudełka?

Jak zauważyliśmy wcześniej, kartony są głównie używane do przechowywania i transportu towarów i towarów. Wyobraź sobie, że jesteś zaangażowany w produkcję dowolnego produktu, podczas gdy możesz wykorzystać ogromny magazyn do przechowywania gotowych produktów, ale gwarantujemy, że wcześniej czy później zabraknie miejsca dla całej gamy produktów. Lub jesteś właścicielem sklepu, załóżmy, że artykuły gospodarstwa domowego. W każdym razie spróbujesz rozszerzyć zakres, aby zwiększyć sprzedaż, a co za tym idzie - zysk - co oznacza, że ​​musisz mieć co najmniej kilka kopii każdego towaru na ręce, na zapleczu sklepu. Oba te przykłady (duży i średni biznes) wyraźnie pokazują, że bez uwzględnienia całkowitej ilości zapakowanych gotowych produktów, prawie niemożliwe jest ustalenie sprawnego działania przedsiębiorstwa - wszystko powinno pasować i wszystko powinno być sprzedane.

Oprócz przechowywania, wiedza na temat ilości pakowanych produktów będzie przydatna w procesie transportu towarowego. Należy od razu zauważyć, że rodzaj transportu tutaj powinien być dosłownie wszystkim - transport towarów paczkowanych drogą, samolotem, statkiem i koleją opiera się na dwóch głównych parametrach - objętości ładunku i jego wadze. Jednocześnie nie ma znaczenia, która firma przewozowa zdecydujesz się dostarczyć swoje produkty - wielkość jako główna wartość towarów, a co za tym idzie, koszt jej transportu, jest wykorzystywana zarówno przez prywatny, jak i publiczny transport oraz firmy pocztowe.

Obliczanie objętości standardowych pudełek o kształcie prostokątnym i kwadratowym


Ten rodzaj kalkulacji objętości jest prawdopodobnie najprostszy, ponieważ jest znany nam wszystkim od szkoły. Objętość w tym przypadku odzwierciedla wymiary obiektu w trójwymiarowej płaszczyźnie i dla każdego kartonowego pudełka o kształcie prostokąta lub kwadratu określi jego pojemność. Aby określić objętość, należy wykonać kilka prostych obliczeń: zmierzyć długość, szerokość i wysokość pudełka, a następnie pomnożyć uzyskane wartości. Jeśli idziesz, znając tylko wymiary produktu lub ładunku, który zostanie w nim zapakowany, powinieneś zmierzyć wymiary ładunku i dodać 5-10 milimetrów do każdej z wartości (długość, szerokość, wysokość), a następnie pomnożyć otrzymane wartości.

Teraz wyraźniej i stopniowo analizujmy te matematyczne operacje:

W międzynarodowym systemie pomiarowym, w celu obliczenia objętości obiektu o kształcie prostokąta lub kwadratu (w naszym przypadku tekturowego pudełka), stosowana jest formuła: Vm3 = L x W x H

 • V to w rzeczywistości objętość, którą musimy obliczyć
 • L - długość pudełka
 • W - szerokość pudełka
 • H - wysokość pudełka (można również użyć określenia "głębokość", które w zasadzie jest to samo)

Przeanalizujmy tę formułę do obliczania objętości kartonów na konkretnym przykładzie z objaśnieniami. Załóżmy, że chcesz obliczyć objętość kartonowego pudełka czterozaworowego do pakowania, powiedzmy, elektroniki i sprzętu gospodarstwa domowego. Jak to zrobić? Odpowiadamy.


Na początek powinieneś natychmiast zdecydować, które jednostki miary użyjesz w swoich pomiarach - metry, centymetry lub milimetry. Ważne jest, aby wszystkie pomiary parametrów twojego pudełka były tej samej wielkości - w celu uniknięcia niedokładności i zamieszania. Drugim ważnym punktem są wewnętrzne i zewnętrzne wymiary pudełka. Aby dokładnie zmierzyć objętość kartonu, musisz dowiedzieć się, dlaczego potrzebujesz dokładnej objętości tego pudełka. Jeśli chcesz poznać objętość, aby dokładnie obliczyć rozmiar ładunku, który będzie w niej pakowany, użyj wymiarów wewnętrznych. A jeśli potrzebujesz, aby wypełnić ciało pojazdów zapakowanych w takie pudła, jak to tylko możliwe, użyj wymiarów zewnętrznych.

Ten punkt jest bardzo ważny, jeśli chcesz uzyskać dokładne dane bez ułamka błędu.

Znaleźliśmy teorię, teraz przechodzimy do praktycznych działań - mierzymy nasze pole i obliczamy jego objętość.

Krok 1


Najpierw musisz zmierzyć długość pudełka. Spójrz na pudełko od góry do dołu i zobacz, że ma kształt prostokąta równobocznego. Najdłuższy bok pudełka - to długość, oznaczona literą "L" (z angielskiego. "Długość" - długość). Zmierz i zapisz wynik pomiaru gdzieś - nie zapomnij.

Krok 2


Następnie zmierz szerokość naszego pudełka. W każdym prostokątnym pudełku kartonowym szerokość jest krótsza. Według międzynarodowego systemu pomiarowego szerokość kartonu oznaczona jest literą "W" (z angielskiego. "Szerokość" - szerokość). Zmierz i zapisz wynik pomiaru gdzieś - nie zapomnij. I pamiętaj te same jednostki dla wszystkich pomiarów. W przypadku pudełek kartonowych w kształcie kwadratu wartości "długości" i "szerokości" są takie same, więc wystarczy zmierzyć tylko jedną stronę pudła z tektury falistej i zastąpić wynikowy rozmiar zarówno jako długość, jak i szerokość pudełka.

Krok numer 3


Mierzymy wysokość naszego kartonowego pudełka. Wysokość prostokątnego lub kwadratowego pudełka kartonowego ma zazwyczaj rozmiar boku prostopadłego do zaworów w pudełku. Według międzynarodowego systemu pomiarowego szerokość kartonu oznaczona jest literą "H" (z angielskiego. "Wysokość" - wysokość). Odległość od górnego zaworu skrzyni do dolnego przyjmuje się jako wysokość kartonu. Zmierz i zapisz wynik pomiaru gdzieś - nie zapomnij.

Krok 4


Ponieważ wszystkie interesujące nas ilości są ustalane i mierzone, przystępujemy bezpośrednio do obliczenia wielkości zainteresowania dla elektroniki opakowaniowej i urządzeń elektrycznych.

Według międzynarodowego systemu pomiarowego objętość kartonu oznaczona jest literą "V" (z angielskiego słowa "objętość") i jest obliczana poprzez pomnożenie długości, szerokości i wysokości pudełka.

W trakcie pomiaru okazało się, że rozmiar pudełka wynosi, powiedzmy, 600 x 400 x 400 milimetrów. Następnie podstawiamy te wartości we wzorze: Vm3 = L x W x H.

600 x 400 x 400 = 96000000 mm3, co w przeliczeniu na metry sześcienne wynosi - 0,096 m3.

Krok numer 5

Teraz pozostaje tylko przekonwertować objętość kartonu z metrów sześciennych na litry. Jeżeli wskazanie kubicznych jednostek objętości pozwala zrozumieć, ile takich kostek można umieścić w pudełku, wówczas wartość w litrach umożliwia obliczenie objętości pudełka do pakowania drobnych i sypkich towarów i towarów, na przykład artykułów spożywczych i różnych zbóż.

1 m3 = 1000 litrów

Zastąp nasze wartości w tej formule i uzyskaj:

pojemność pudełka kartonowego 0,096 m3 = pudełko z tektury falistej o pojemności 96 litrów.

To wszystko! Teraz już wiesz, jak obliczyć objętość kartonowego pudełka w kształcie prostokąta lub kwadratu. W końcowej części artykułu redakcja sklepu internetowego Express Packaging pokaże ci, jak obliczyć objętość każdej. Na przykład objętość kartonowego pudełka o złożonym wykrawaniu lub samodzielnym montażu.

Jak policzyć kostkę desek

Internetowy kalkulator liczby desek w kostce

Ile desek w 1 kostce

Ile desek w kostce - 4 stoły na 6-metrową deskę

Płyta o wysokości 25 mm

Tabela: metr sześcienny 25 desek o długości 6 metrów

Deska o wysokości 30 mm

numer stołu z 6 metrowych desek w kostce

Płyta o wysokości 40 mm

Płyty stołowe o wysokości 40 mm i długości 6 metrów

Płyta o wysokości 50 mm

Tabela z 6 metrowych desek w sześcianie

Ilość drewnianych desek i sposób ich pomiaru.

Najpierw przyjrzyjmy się objętości drewnianych desek i dowiedzmy się, jak to obliczyć.

Jednostką objętości wyrobów z drewna jest 1 (jeden) metr sześcienny (metr sześcienny). Inna nazwa: metr sześcienny lub po prostu sześcian.

Matematyczne określenie jednostki objętości:
Miernik sześcienny to objętość sześcianu o długości krawędzi równej 1 (jeden) metr.

Wartość liczbowa objętości jest obliczana według wzoru:

V = L x h x b, gdzie,

V to objętość;
L jest długością;
h - wysokość;
b - szerokość.

W takim przypadku wszystkie jednostki długości powinny być wyrażone w metrach.

Rozmiary desek

Wymiary tablic są zwykle podawane w milimetrach i są zapisywane w następujący sposób:

25 x 150 x 6000 gdzie

25 - grubość płyty;
150 - szerokość deski;
6000 to długość tablicy.

Standardowa długość desek wynosi 4 lub 6 metrów. Ale w rzeczywistości prawie zawsze jest nieco większy. Tak więc, dla tablicy o długości 4 metrów, wzrost może wynosić do 10-20 cm, a dla deski o długości 6 metrów - do 30 cm, ale pozostałe dwa parametry, wysokość i szerokość, zawsze ściśle odpowiadają zadeklarowanym wymiarom.

Ile jest 1 tablic kuba o wymiarach 50x150x6000

Ile desek w kostce - niezależne obliczenia

 1. Oblicz objętość jednej planszy.

Używamy poprzednio podanej formuły V = L x h x b. Aby to zrobić, wszystkie wymiary wielkości planszy milimetra przekładają się na metry i wykonują mnożenie.

0,050 x 0,15 x 6,0 = 0,045 metrów sześciennych

Zatem objętość 1 (jednej) planszy to 0,045 metra sześciennego.

 • Ustalanie ceny jednej płyty.

  Znając koszt jednej kostki. liczniki, możesz dowiedzieć się o cenie jednej płyty. Tak więc, jeśli cena wynosi 1 metr sześcienny. równa 200 rubli, wtedy jedna tablica będzie Cię kosztować

  200 x 0,045 = 9 (rubli).

  Tak więc 1 (jedna) płyta kosztuje 9 rubli.

 • Oblicz liczbę desek w 1 metrze sześciennym.

  Teraz, znając objętość jednej planszy o wymiarach 50 x 150 x 6000, można niezależnie określić, ile z tych płyt będzie w 1 metrze sześciennym. Używamy wzoru:

  N - liczba sztuk;
  1 - 1 metr sześcienny
  V to objętość jednej planszy.

  Korzystając z powyższych obliczeń, znajdujemy pożądaną liczbę sztuk:

  N = 1/0, 045 = 22, 2 (sztuk).

  Tak więc w 1 metrze sześciennym. 22 całych desek o wymiarach 50 x 150 x 6000.

 • Jak widać z obliczeń, kupując 1 metr sześcienny. z tych desek, otrzymujesz w sumie 22 całych desek. I 0,2 cena jednej płyty będzie nadpłatą.

  Tak więc, znając rozmiar kupowanych desek, za pomocą tego artykułu będzie można samodzielnie określić objętość jednej planszy, jej koszt i liczbę sztuk na 1 metr sześcienny.