Obliczanie objętości wykopu

Rysunek 2.1. Wyznaczanie objętości rowów

gdzie: s jest szerokością rowu wzdłuż dna, o 0,5 m dłuższą niż długość dolnego stopnia fundamentu a, (c = a + 0,5 m).

HT - głębokość wykopu, m (przyjęta o 0,15 m więcej niż wysokość fundamentu), oblicza się według wzoru:

d oznacza szerokość wykopu u góry, m przy współczynniku nachylenia gruntu w tabeli 2, w zależności od określonego rodzaju gleby i głębokości wykopu, określa wzór 3:

LT - długość wykopu, m (w zależności od długości i liczby sekcji).

2. Objętość dołu (Vdo m 3) (ryc.2.2, 2.3) pod oddzielnym fundamentem o skoku kolumny 12 m lub solidnym otworze fundamentowym dla budynku o prostokątnej podstawie i nachyleniach stałych wokół obwodu określa wzór 4:

gdzie: c i e - odpowiednio, szerokość i długość wykopu wzdłuż dna, m.

Plan wykopu Sekcja AA

Ryc. 2.2. Wymiary dołu.

Ryc. 2.3. Określenie objętości dołu pod oddzielnym fundamentem.

Wartości c i e dla fundamentów wolnostojących są o 1 m większe niż odpowiadające im wymiary dolnego stopnia piwnicy: (c = a + 1, e = c + 1 m).

gdzie jest btutaj- szerokość zabudowy, m (odległość między skrajnymi osiami podłużnymi);

Ltutaj- długość zabudowy, m (odległość między skrajnymi osiami poprzecznymi);

dиf- odpowiednio, szerokość i długość dołu na górze, m;

Ryc. 2.4. Określenie objętości dołu pod budynkiem.

Schemat przekroju (podłużny) wykopu.

m jest współczynnikiem pochylenia gruntu z tabeli 2.2, w zależności od rodzaju gruntu i głębokości wykopu.

Tabela 2.2. Współczynniki nachylenia m.

Współczynniki nachylenia m w zależności od głębokości wykopu Hw, m do:

Kalkulator obliczający jamę i objętość robót ziemnych

Instrukcja do kalkulatora obliczania wykopu rowu

Prezentujemy kalkulator online, który oblicza i określa objętość robót ziemnych dla wykopu.

Wszystkie parametry są określone w metrach

X - Szerokość dołu.

B - Głębokość.

Y - długość.

Cały proces polega na kopaniu pit-pit dla założenia domu, ścieków z domku, stawu lub basenu, zaopatrzenia w wodę lub drenażu willi.

Podczas przygotowania i produkcji głównym etapem jest prawidłowa ocena ilości wytwarzanej gleby.

Koszty projektowania i wydobycia

Pełna ocena będzie polegała na wykopaniu dołu i usunięciu objętości wykopanej gleby. Zaleca się dokładne zaplanowanie, gdzie będą się przemieszczać żyzne warstwy gleby, które można nałożyć na działkę. Nieurodzajna ziemia, może być wykorzystana do zbudowania fundamentu, zaplanowania ogrodu, ogrodu warzywnego lub po prostu go wyjąć. Konieczne jest znalezienie z góry miejsc, w których wydobyta lub zużyta gleba zostanie usunięta.

To ważne! W trakcie kopania szybkość na 1 m³ gleby może wzrosnąć wraz ze wzrostem głębokości wykopu. Tak więc, koszt od powierzchni ziemi do głębokości 1 metra, a głębiej, często podwaja.

Usuwanie gleby jest często dodatkowym wydatkiem. Aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków, wszystkie etapy i ich koszt powinny zostać wcześniej uzgodnione z wykonawcą.

Przed zainstalowaniem szalunku do wylania fundamentu należy uwzględnić zapasy według wielkości wykopu.

Wezwać technikę lub wykopać się?

Zanim zdecydujesz, jak wykopać dziurę, rozważ zalety i wady każdej metody.

Jeśli proces przeprowadzany jest ręcznie, otrzymujemy schludny i dokładnie dopasowany do rozmiaru dołu.

Jeśli ilość gruntów jest stosunkowo niewielka i przy dostępnej pracy, łączna cena pracy fizycznej będzie znacznie niższa niż w przypadku wynajmu specjalnego sprzętu lub koparki. Ponadto ta metoda ułatwia kontrolę geometrii i parametrów przyszłego rowu pod fundamentem.

W przypadku, gdy planowane jest wykopanie dużej ilości gleby, a następnie pod względem produktywności i zaoszczędzenia czasu, byłoby lepiej zamówić koparkę. Ale w każdym razie wybór należy do ciebie.

Etapowy proces

Najpierw wykonujemy znaczniki dla przyszłego dołu. Najlepiej zrobić to za pomocą kołka, który musi utknąć na obwodzie witryny i połączyć je cienkim sznurkiem, wskazując miejsce pracy. Aby sprawdzić geometrię przyszłego dołu, konieczne będzie zmierzenie dwóch przekątnych, które muszą koniecznie pokrywać się.

Ta metoda nie jest profesjonalna i najlepiej nadaje się do stosunkowo płaskich terenów.

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego oznaczenia planowanych robót ziemnych, najlepiej zastosować następującą metodę.

W niewielkiej odległości od studzienki, drewniane słupki lub metalowe pręty będą musiały być wykopywane w grupach po 2 sztuki (odlewy). Na tych stanowiskach przymocujemy deski w pozycji poziomej, na której rozciągamy linki. Spróbuj naprawić deski względem siebie na tym samym poziomie.

Przesuwając kable, można uzyskać doskonałe znakowanie. Pozostałe odlewy mogą być użyte podczas montażu szalunku pod fundamentem taśmy.

Jeśli istnieje poziom lasera, teodolit, poziom, znacznie ułatwi to twoją pracę.

Wykonaj kontrolę geometrii

Aby uzyskać dokładny kąt 90 °, użyj sprytnej metody. Bierzemy trójkąt, którego boki mają stosunek 3: 4: 5 metrów przy jednym kącie 90 °. Z jednej strony ustawiamy bok z boku 3 metrów, az drugiej strony 4 metry, podczas gdy odległość między tymi punktami powinna wynosić 5 metrów.

Kopiemy dół

Jeśli planujesz iść głęboko, lub w obszarze pracy jest słaby grunt, to przede wszystkim musisz zapewnić bezpieczeństwo. Najlepiej jest wykonać ściany wykopu o niewielkim nachyleniu, które zapobiegną zrzucaniu gleby.

Aby kontrolować dno i ściany, możesz użyć poziomu i listew o odpowiedniej długości.

Kalkulator robót ziemnych

Teoria budowy jest skomplikowana i całkowicie niezrozumiała dla początkujących, którzy dopiero po raz pierwszy mieli do czynienia ze skomplikowanymi schematami, tabelami i formułami. Ich rozwój jest dość trudnym zadaniem. Jest to dość oczywiste, ponieważ ludzie, otrzymujący wykształcenie w tej dziedzinie, spędzają całe lata.
Tymczasem często nie mamy absolutnie żadnej możliwości, aby poprosić o pomoc w wykonaniu prac budowlanych dla profesjonalistów lub przynajmniej dla bardziej doświadczonych pracowników. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie wszystkich przygotowań i osobiście nadzorować natychmiastowy proces.

Użyj wynalazku profesjonalistów

W warunkach niedoboru czasu wcale nie jest konieczne szybkie studiowanie teorii budownictwa, a jednocześnie opanowanie złożonych wzorów matematycznych i właściwości różnych materiałów budowlanych. Aby ułatwić przygotowania, specjaliści opracowali różne specjalistyczne kalkulatory.
Jednym z nich jest kalkulator do obliczania robót ziemnych. Dzięki niemu możesz z łatwością określić końcową objętość wykopu z podanymi rodzajami stoków. Wystarczy zgłosić się do projektu obiektu i wprowadzić następujące dane do kalkulatora:
• szerokość i długość przyszłego dołu na dole;
• szerokość i długość obiektu wzdłuż wierzchołka;
• głębokość.
Określ wszystkie parametry w metrach. W przeciwnym razie podczas automatycznego obliczania kalkulatora mogą wystąpić błędy.

Zalety kalkulatora

Dzięki temu programowi możesz bezpośrednio obliczyć niezbędne parametry online. Jest to ważne nie tylko na etapie przygotowawczym, ale również w celu dostosowania parametrów obiektu podczas procesu budowy. Możliwość skorzystania z pomocy takiego programu online jest gwarancją, że w przypadku niezgodności pomiędzy projektem na papierze a jego faktycznym wdrożeniem, można łatwo poprawić dane i skierować działania pracowników do niezbędnego kierunku. Z kolei wszystko to pozwoli ci osiągnąć najbardziej satysfakcjonujący wynik.
Tymczasem nie zapominaj, że ważne jest nie tylko prawidłowe obliczenie proporcji i parametrów obiektu budowlanego. Warunkiem osiągnięcia pożądanego rezultatu jest także to, jak odpowiedzialnie podejmiesz się wykonania swojej pracy, ponieważ zaniedbanie jest całkowicie nie do zaakceptowania i nie pozwoli na zrealizowanie nawet idealnego projektu.

Przykład określenia objętości ziemnych

Zgodnie z planem fundamentów wybierz rodzaj wykopu i określ objętość zagospodarowanej ziemi. Ziemia - glina piaszczysta.

Rysunek 1 - Plan Fundacji

Lista prac do ustalenia:

· Cięcie warstwy roślinnej gleby;

· Zmechanizowany wykop (wykop, wykop, pit-pit) (za pomocą koparki);

· Uzupełnienie gleby zmechanizowanej przez spychacz (tylko w studzience);

· Wykonanie gruntu ręcznie (we wszystkich rowkach);

· Zasypywanie zmechanizowanej gleby;

· Backfill ręcznie;

· Zagęszczanie gleby zasypowej.

1 Wymiary terenu są określone w następujący sposób: do budynku dodajemy 10-20 m, w zależności od warunków budowy (ryc. 2): 24 + 10 + 10 = 44 m;

Rozmiar układu witryny

Fn = 44 · 48 = 2112 m 2

Rysunek 2 - Określenie wielkości układu strony

2 Wyznaczanie objętości gleby podczas cięcia warstwy roślinnej (ryc. 3). Jeśli w źródłach regulacyjnych jednostką miary jest m 2, to objętość pracy przy cięciu jest równa objętości pracy w planowaniu przestrzennym:

Jeżeli w źródłach regulacyjnych jednostką miary jest m 3, to przy określaniu zakresu pracy bierze się pod uwagę grubość ciętej warstwy (hśr = 0,15-0,20 m).

Rysunek 3 - Oznaczanie objętości warstwy roślinności tnącej gleby

3 Akceptuj następujące typy rowków (patrz rys. 3): dla fundamentu F1 bierzemy rów.

Określić objętość gleby usuniętej z rowu dla fundamentu F1 zgodnie ze wzorem:

gdzie - objętość gleby usuniętej z rowu, m 3;

- przekrój poprzeczny wykopu, m 2;

L to długość wykopu, m;

Przekrój poprzeczny wykopu (ryc. 4) jest określony wzorem:

gdzie n - szerokość podstawy wykopu, m;

w - szerokość w górnej części wykopu, m;

H to głębokość rowu.

Szerokość podstawy wykopu jest równa sumie szerokości fundamentu plus podwójny margines (margines stanowi odległość od fundamentu do podstawy skarpy, dla ułatwienia produkcji, pracy):

gdzie f - szerokość fundamentu, m;

n - margines (n = 0,3-0,6 m, większe wartości są akceptowane dla formowanych wielowarstwowo fundamentów, mniejsze dla prefabrykatów), m

Szerokość w górnej części dołu jest określona wzorem:

gdzie l - układanie stoku

Rysunek 4 - Przekrój poprzeczny rowu

Nachylenie stoku jest iloczynem współczynnika nachylenia i głębokości wykopu:

gdzie m jest współczynnikiem nachylenia zbocza (patrz tabela str. 31);

H to głębokość dołu.

H = 2,350 - 0,250 = 2,1 m

Zależność nachylenia zbocza od głębokości wykopu

Jak obliczyć objętość dołu

Na etapie sporządzania projektu należy obliczyć objętość wykopu, od której zależy praktyczny skład wykopu, zasypki i usunięcia nadmiaru ziemi.

Różnice w składzie skał występujących na tym obszarze powodują, że dla tych samych baz, wyekstrahowane objętości będą się różnić ze względu na kąt nachylenia.

Procedura obliczania jest obowiązkowa. Jeśli ten moment nie znajduje odzwierciedlenia w projekcie budowlanym prywatnego domu, jest on przeprowadzany niezależnie przed rozpoczęciem wykopywania wyrobiska.

Sposoby liczenia

Prowadzenie prac wykopaliskowych jest konieczne przy budowie większości budowli przemysłowych i budowlanych. Sposób, w jaki obliczenia wykonywane są dla wykopu, rowu lub nasypu, dobierany jest indywidualnie w każdym przypadku. Zależy od następujących czynników:

 • zakres prac;
 • cel obiektu (fundamenty budynków, podpory, układanie komunikacji technologicznej, odwierty urządzeń, otwarte systemy odwadniające);
 • ukształtowanie terenu na budowie;
 • metoda wykopu i usuwania terenu (ręczna, zmechanizowana), która określi potrzebę zorganizowania dodatkowych wyścigów w obszarze roboczym;
 • gęstość zabudowy.

Objętość prac nad zagospodarowaniem gleb jest podzielona na te związane z układem terenu (cięciem warstwy wierzchniej) i związaną z budową wykopów. Niektóre z nich można zrobić za pomocą spychacza, rozbierając ręcznie.

Dokładne

Przybliżone obliczenie objętości gleby możliwie najbliższej rzeczywistości obejmuje następujące badania (na ziemi, praca kameralna):

 1. Określenie konturu obliczeniowego. Za pomocą badań topograficznych, charakterystycznych punktów i rzędnych gleby określa się dolną powierzchnię podbudowy, towarzyszące jej pogłębianie, nasypy, różnice, grzbiety.
 2. Późniejsze przetwarzanie w biurze ustanawia dodatkowe (pośrednie) punkty niezbędne do prawidłowego określenia wszystkich wartości (kontur, objętości, obszar zerowej pracy). Ocena wskaźników geologicznych obiektu.
 3. Sporządzenie raportu technicznego wskazującego warunki, przyczyny, wyniki, rzeczywiste i dopuszczalne błędy.

Raport z danymi wyliczonymi przez wyspecjalizowaną organizację będzie również uzasadnieniem dla określenia kosztów pracy.

Stand alone

Określenie objętości robót ziemnych w jamie urządzenia ze zboczami i wykopami nie jest dużym problemem po pomiarze (długość prostych odcinków obwodu, głębokość w odpowiednich punktach).

W przypadkach, w których wgłębienie jest złożonym kształtem, jest ono podzielone na proste bryły geometryczne (pryzmaty z trójkątem u podstawy, prostokątem, pentagonem). Podsumowanie wszystkich wyników daje pożądaną wartość objętości wykopu w jamie.

Znając rozmiar obszaru wykopu i wszystkie wysokości w jego figurach, wygodnie jest skorzystać z usługi "kalkulatora online". Przykład można zobaczyć na tym rysunku:

Wprowadzając odpowiednie wartości w polach na określonych opcjach ciał geometrycznych, uzyskaj wynik, którego dokładność zależy od wybranego konturu obliczeniowego.

W stosunkowo prostych obliczeniach, w których wartość możliwego błędu nie jest duża, stosuje się wzór odpowiadający przybliżonej wielkości struktury ziemi:

W obszarach o złożonym terenie, całkowita długość wykopu jest podzielona na fragmenty o tym samym nachyleniu, którego objętość jest dodawana do całkowitej wartości.

Wymagania dotyczące pochyłości

Odpowiedź na to, jakie nachylenie powinno mieć nachylenia w pracach ziemnych, zawiera się w przepisach budowlanych. Odchylenie od określonych standardów powoduje nie tylko zwiększenie zakresu pracy w przypadku zawalenia się ściany, ale także ryzyko zranienia pracownika.

Głównymi parametrami decydującymi są gęstość gleby, powierzchnia boczna i głębokość wykopu:

Współczynnikiem jest długość wykopu - w przypadku dużych odcinków prostych może również wystąpić zapadnięcie się krawędzi bocznej pionowej. W krótkich odstępach czasu przy okrągłych studzienkach prawdopodobieństwo to jest mniejsze.

Dodatkowe punkty

W praktyce podczas pracy przy urządzeniu dołków istnieją specyficzne operacje, które należy wziąć pod uwagę. Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania objętości dołu w specjalnym programie, zobacz ten film:

Są to następujące okoliczności:

 • kopanie wykopu za pomocą koparki jednołopadłowej obejmuje dopuszczalne podłoże gleby, które są eliminowane za pomocą łopaty;
 • kanał do ręcznego układania rur wyposażony jest w wgłębienia w złączach;
 • w celu zwiększenia zdolności do rury nośnej w temperaturze 30 - 40% wzrost jego powierzchnia łożyska w oparciu o próbkowanie samej powierzchni w bruzdach rury o Transmisja z kątem 120 °;
 • wielkość zasypki jest określona przez różnicę między objętością wykopu a podziemną częścią budynku.

Zminimalizowanie ilości eksportowanych lub importowanych gleby wypełnić obszar wykopu może być, jeśli nadal na etapie projektowania do obliczenia poziomu zero, co zapewni równowagę objętości wgłębień i dumping.

Obliczanie objętości wykopu podczas budowy rurociągów

METODYCZNE WSKAZANIA DO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

Zadanie 1

Parametry robót ziemnych wykorzystywanych do budowy rurociągów pnia (szerokość, głębokość i nachylenie wykopu, odcinek nasypu i stromość jego zboczy itp.) Są określane w zależności od średnicy układanego rurociągu, sposobu jego mocowania, terenu, warunków glebowych i są określone przez projekt. Wymiary wykopu (głębokość, szerokość wzdłuż dna, nachylenie) są określane w zależności od przeznaczenia i średnicy rurociągu, charakterystyki gleby, warunków hydrogeologicznych i innych.

Minimalna szerokość wykopu wzdłuż dna jest ustalana przez SNiP i przyjmuje się, że wynosi D +300 mm dla rurociągów o średnicy 700 mm (gdzie D jest nominalną średnicą rurociągu) i I, 5D dla rurociągów o średnicy 700 mm lub większej, biorąc pod uwagę następujące dodatkowe wymagania:

· W przypadku rurociągów o średnicy 1200 i 1400 mm, przy kopaniu rowów o nachyleniu nie większym niż 1: 0,5, szerokość wykopu wzdłuż dna może być zmniejszona do wartości D +500 mm;

· Dozwolone jest przyjmowanie szerokości wykopu równej szerokości działającego korpusu maszyny do robót ziemnych, ale nie mniejszej niż podana;

· Szerokość wykopu wzdłuż dna w zakrzywionych odcinkach dla wygiętych lub spawanych kolan powinna być równa dwukrotności szerokości względem prostych odcinków w celu dopasowania rurociągu do zakrzywionego rowka;

· Szerokość wykopu wzdłuż dna pod obciążnikami balastowymi lub kotwicami powinna wynosić co najmniej 2,2D na odcinkach rurociągu, który jest balastowany ziemią za pomocą nietkanego materiału syntetycznego, 1.6D.

Tabela 1. Maksymalne dopuszczalne nachylenie rowów i wykopów w glebach o naturalnej wilgotności

Oblicz grunty wykopu

Terminowe obliczanie objętości ziemi wykopowej zleconej przez Geotop Engineering LLC jako sposób na uniknięcie nadmiernych wydatków na roboty ziemne

Obliczanie wielkości gruntów okopowych w Moskwie odbywa się w celu uzyskania podstaw niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji technicznych dotyczących wyboru metody wykonywania robót ziemnych, doboru sprzętu do robót ziemnych i kosztu budowy. Pogłębianie jest bardzo kosztownym procesem, więc jeśli chcesz uniknąć przekroczenia kosztów, musisz zamówić obliczenie ilości wykopów od wykwalifikowanych specjalistów. Pozwoli to uzyskać wiarygodne informacje na temat pojemności sześciennej gleby, która została przetransportowana lub rozprowadzona na terenie.

Dlaczego obliczenia wielkości wykopu w Moskwie warte są zaufania tylko do profesjonalnych geodetów?

W Internecie można znaleźć dużą liczbę kalkulatorów online, które obiecują szybkie wykonywanie obliczeń dotyczących wszystkich rodzajów robót ziemnych. Jednak takie szybkie i nieprofesjonalne samodzielne obliczenie objętości wykopu prawdopodobnie nie zapewni dokładnych danych. Należy pamiętać, że tylko wiarygodne dane będą jakościowo monitorować proces kopania przez wykonawców.

Dlatego dokładność obliczeń jest niezwykle ważna. Nasi geodeci z pewnością uwzględnią wiele najważniejszych czynników i szczegółów: rodzaj gleby, ulgi terenu, wielkość terenu, rozmiar nasypu itp. W związku z tym, aby jakościowo wydać zlecenie na obliczenie wielkości rowu w Moskwie, wystarczy skontaktować się z naszą firmą. Specjaliści mają gwarancję dokładnego obliczenia ilości gruntów przy użyciu różnych metod, specjalnych formuł projektowych, nowoczesnego sprzętu i zaawansowanego oprogramowania komputerowego.

Ważne: nasi specjaliści profesjonalnie wykonują obliczenia objętości gruntu wykopu z obowiązkowym uwzględnieniem wymagań klienta, w odniesieniu do wymaganej dokładności obliczeń określonych w specyfikacjach technicznych.

Obliczanie objętości robót ziemnych dla wykopu: co otrzymuje klient?

Po zamówieniu od nas obliczeń objętości ziemnych dla wykopu, otrzymasz wiarygodne informacje, które możesz wykorzystać jako podstawę:

wybrać najbardziej odpowiednią opcję do kopania, biorąc pod uwagę ilość wybranej gleby;

podać liczbę niezbędnych urządzeń do wywozu wybranych gruntów;

prawidłowa dystrybucja gleby na terytorium (część lub całość wydobytej gleby);

sporządzać projekty i oceniać dokumenty, wybierając strategię korzystną ekonomicznie;

uzasadnić czas przeprowadzenia wykopów i inne planowane działania.

Obliczenia objętości wykopu wykopu dokonują nasi geodeci zgodnie z wszelkimi wymogami technologicznymi i standardami wykonania badań geodezyjnych (zgodnie z normami SNiP 3.02.01-87).

Po zakończeniu obliczania objętości wykopów dla wykopu specjaliści z GC "Geotop Engineering" przekazują klientowi komplet dokumentów - profesjonalnie wykonany raport techniczny, w którym zapisywane są wszystkie otrzymane i sprawdzone dane (dokumenty przygotowywane są w formacie cyfrowym i graficznym). Klient otrzymuje również fachowe porady dotyczące najbardziej opłacalnej produkcji planowanych działań.

Jak oblicza się objętość zboczy w wykopie glebowym?

Do układania komunikacji lub instalacji fundamentu z taśmą na budowie prawdopodobnie będziesz musiał wykopać wykop - specjalne wykopanie o wydłużonym kształcie (zwykle trapez). W przeddzień ważne jest zlecenie obliczenia objętości wykopu ziemnego przy stokach w Moskwie - najważniejsza usługa, która pozwala uzyskać najdokładniejsze informacje.

W sumie istnieje kilka możliwości wykopania takich rowków:

 • ręcznie;
 • za pomocą ręcznego koparki;
 • kopanie

Najbardziej pracochłonne jest ręczne kopanie. Z kolei proces można ułatwić, stosując wypożyczony lub własny kopacz. Koparka jest częściej wykorzystywana pod warunkiem budowy na dużą skalę i obszaru terenu wystarczającego do przejścia specjalnego wyposażenia. Jeśli zamierzasz wypożyczyć koparkę, koniecznie sprawdź głębokość proponowanego rowu i jego szerokość dzień wcześniej: jest to konieczne, aby poprawnie obliczyć objętość gleby w wykopie wraz ze zboczami i sprzętem podbierającym o odpowiednim rozmiarze wiadra.

Nasi specjaliści obliczają objętość odwiertu, obliczając wymiary konkretnej figury geometrycznej. W przypadkach, gdy wymagane jest wyposażenie wykopu o nieregularnym kształcie, można zliczyć, rozkładając wycięcie na kilka nieskomplikowanych figur geometrycznych. Prawidłowo przeprowadzone obliczenie objętości gruntu w wykopie ze zboczami jest gwarancją kopania przy najniższych kosztach.

Ile kosztuje profesjonalne obliczenie objętości wykopu w Moskwie?

Po otrzymaniu technicznego zlecenia od klienta, nasi geodeci rozpoczynają proces szacowania. Wszystkie obliczenia są przeprowadzane z uwzględnieniem zasad dotyczących produkcji ziemnych. Ostateczna cena za obliczenie objętości wykopu zależy w dużej mierze od skali planowanych działań, rodzaju gleby na budowie, metod realizacji, wybranego przez klienta mechanizmu, potrzeby transportu wybranej ziemi, wzmocnienia ścian studzienek i odwadniania (pompowania wody).

Wiemy, jak prawidłowo obliczyć objętość wykopu z pochyłościami i zagwarantować przejrzystość cen i indywidualne podejście do każdego klienta.

Obliczanie objętości ziemnych na konfiguracji wykopu lub wykopu

Roboty ziemne są obowiązkowym i podstawowym elementem budowy dowolnego obiektu i układu działki, jej przygotowania do przyszłej budowy obiektów mieszkalnych i gospodarczych.

Definicja i rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne to najbardziej czasochłonny i trudny etap budowy. Obejmują następujące typy operacji:

 • rozluźnienie stałej gleby skalistej, jej dalszy rozwój;
 • kopanie rowów;
 • kopanie kanałów i rowów;
 • wypełnianie wysypisk ziemią;
 • zagęszczanie ziemi i tworzenie kopca;
 • usuwanie zboczy i dna.

Prace związane z planowaniem i uszczelnianiem powierzchni dotyczą również robót ziemnych.

W metodzie suchej, bez udziału urządzeń hydraulicznych, wykonywane są następujące prace:

 • tworzenie tam, wałów za pomocą koparek, równiarki, wywrotki;
 • budowa kopca za pomocą buldożera i równiarki;
 • nasypy i wykopy przed mostami;
 • tworzenie rezerw i wykopów wraz z przemieszczaniem równiarki, wind, koparek, wywrotek;
 • planowanie robót ziemnych;
 • stopniowanie przez równiarki;
 • czyszczenie stoków za pomocą maszyn poziomujących.

Przygotowanie gruntu wraz z instalacją rurociągów wody, ropy naftowej i gazu oraz odwadniania odbywa się również za pomocą koparki i buldożera typu wykopowego. Prace ziemne obejmują także prace tarasowe na półpłytkach, wykonywane przez ciężkie samochody samobieżne.

Parametry obliczania robót ziemnych

Aby wykonać doły i rowy, użyj kalkulatora ziemnego online, aby obliczyć następujące parametry:

 • rodzaj rowków według konfiguracji;
 • ogólna charakterystyka na dole;
 • długość i szerokość u góry;
 • głębokość planowanego dołu.

Obliczenia dotyczą wykopów o standardowych prostokątnych lub niestandardowych kształtach wielokątnych, wykopach o kształcie kołowym i wykopach o nachyleniu.

Obliczanie objętości robót ziemnych dla wykopu

Przy realizacji projektu linii kablowych (EC) konieczne jest uwzględnienie wielkości prac ziemnych pod kątem budżetowania. Przynajmniej nasze estymatory żądają tego od nas. W tym artykule przedstawię moją następną bardzo prostą formę do szybkiego zliczania objętości ziemnych robót ziemnych.

Objętość robót ziemnych zależy od rodzaju wykopu, a rodzaj rowu jest z kolei dobierany zgodnie z liczbą kabli ułożonych w jednym wykopie.

Wykop kablowy

W typowym projekcie Arch. №1.105.03TM (układanie kabli energetycznych o napięciu do 10 kV w wykopach) lub A5-92 (układanie kabli o napięciu do 35 kV w rowach, zwolnienie 1) znajduje się stół z wymiarami rowów kablowych i objętości ziemnych.

Na podstawie tych danych stworzyłem prosty program do liczenia robót ziemnych.

Wygląd programu całkowicie odpowiada tabeli ze standardowego projektu.

Wygląd programu do liczenia objętości ziemnych

Przed każdym typem wykopu musimy wskazać długość w kolumnie długości wykopu. Naprzeciwko wykopu, którego nie używamy - umieszczamy 0.

W rezultacie program obliczy:

 • Wykop: wykopy, zasypki.
 • Ilość dobrze przesianej ziemi lub piasku.

P.S. Nic skomplikowanego, tylko kilka formuł, które zaoszczędzą nam trochę czasu.

Pobierz program do liczenia robót ziemnych można znaleźć pod linkiem.