Obliczanie objętości ziemnych

Teoria budowy jest skomplikowana i całkowicie niezrozumiała dla początkujących, którzy dopiero po raz pierwszy mieli do czynienia ze skomplikowanymi schematami, tabelami i formułami. Ich rozwój jest dość trudnym zadaniem. Jest to dość oczywiste, ponieważ ludzie, otrzymujący wykształcenie w tej dziedzinie, spędzają całe lata.
Tymczasem często nie mamy absolutnie żadnej możliwości, aby poprosić o pomoc w wykonaniu prac budowlanych dla profesjonalistów lub przynajmniej dla bardziej doświadczonych pracowników. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie wszystkich przygotowań i osobiście nadzorować natychmiastowy proces.

Użyj wynalazku profesjonalistów

W warunkach niedoboru czasu wcale nie jest konieczne szybkie studiowanie teorii budownictwa, a jednocześnie opanowanie złożonych wzorów matematycznych i właściwości różnych materiałów budowlanych. Aby ułatwić przygotowania, specjaliści opracowali różne specjalistyczne kalkulatory.
Jednym z nich jest kalkulator do obliczania robót ziemnych. Dzięki niemu możesz z łatwością określić końcową objętość wykopu z podanymi rodzajami stoków. Wystarczy zgłosić się do projektu obiektu i wprowadzić następujące dane do kalkulatora:
• szerokość i długość przyszłego dołu na dole;
• szerokość i długość obiektu wzdłuż wierzchołka;
• głębokość.
Określ wszystkie parametry w metrach. W przeciwnym razie podczas automatycznego obliczania kalkulatora mogą wystąpić błędy.

Zalety kalkulatora

Dzięki temu programowi możesz bezpośrednio obliczyć niezbędne parametry online. Jest to ważne nie tylko na etapie przygotowawczym, ale również w celu dostosowania parametrów obiektu podczas procesu budowy. Możliwość skorzystania z pomocy takiego programu online jest gwarancją, że w przypadku niezgodności pomiędzy projektem na papierze a jego faktycznym wdrożeniem, można łatwo poprawić dane i skierować działania pracowników do niezbędnego kierunku. Z kolei wszystko to pozwoli ci osiągnąć najbardziej satysfakcjonujący wynik.
Tymczasem nie zapominaj, że ważne jest nie tylko prawidłowe obliczenie proporcji i parametrów obiektu budowlanego. Warunkiem osiągnięcia pożądanego rezultatu jest także to, jak odpowiedzialnie podejmiesz się wykonania swojej pracy, ponieważ zaniedbanie jest całkowicie nie do zaakceptowania i nie pozwoli na zrealizowanie nawet idealnego projektu.

Obliczanie objętości wykopu

Instrukcja obliczania objętości wykopu glebowego

Najpierw musisz wprowadzić początkowe dane kalkulatora online w metrach:

L jest długością wykopu, zależy od celu, na przykład, dla fundamentu, ułożenia łączności (zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, gazociąg, przewody mocy lub niskiego prądu).

A - szerokość górnej części wykopu, określona przez zdolność do pracy w okopie pracowników wyposażających komunikację.

Podczas budowania fundamentu z listwą zaleca się zwiększenie szerokości wykopu o 600 mm więcej niż szerokość podstawy fundamentu (w celu umożliwienia montażu szalunku, przeniesienia pracowników).

B - szerokość dna (dół), ponieważ często wykopy są wykopywane ze zboczami, które uniemożliwiają zrzucanie gleby, jej wymiary na górze i na dole mogą się różnić. Różnica między szerokością góry i dołu określa nachylenie nachylenia.

Jeśli nachylenia nie są wykonane, a szerokość jest stała u góry iu dołu wykopu - wprowadź te same wartości parametrów A i B

H - głębokość wykopu, zależy od przeznaczenia, na przykład dla fundamentów taśmowych 0,5-2,5 m, zgodnie z SNiP 3.02.01-87. W przypadku gazociągu o długości co najmniej 0,8 m do szczytu rury, biorąc pod uwagę wspólne przedsięwzięcie 62.13330.2011 (SNiP 42-01-2002), głębokość układania rur wodociągowych reguluje SNiP 2.04.02-84 (należy dodać co najmniej 1,5 rzeczywistej głębokości zamarzania gleby metrów). Minimalna głębokość systemu kanalizacji dla regionów o ciepłym klimacie wynosi 0,7-0,8 m, a jeśli zimy są ciężkie, głębsze. Do układania kabli z reguły kopać rowów o głębokości 0,7 m.

Warto zauważyć, że czasami łatwiejsze i bardziej ekonomiczne jest ocieplenie rury, zastosowanie połączonego sposobu budowy fundamentu (tj. Wypełnienie piasku i poduszki żwirowej, ocieplenie i uporządkowanie drenażu) i wykopanie płytkiego rowu oszczędzając czas, wysiłek i pieniądze na pogłębianie, wzmacnianie ścian i przenoszenie ziemia.

Podaj także koszt wykopania w swoim regionie (na 1 metr sześcienny) i usunięcia ziemi (również na 1 m 2), a następnie kliknij "Oblicz".

Obliczanie objętości wykopu ze zboczami

Kalkulator obliczy obszar wykopu (przydatny przy określaniu wymaganej ilości materiału do wzmocnienia zboczy), objętość wykopu da wyobrażenie o tym, ile gleby trzeba usunąć i przenieść oraz znaleźć najlepszą metodę kopania, aby uzyskać oczekiwany wynik w krótkim czasie. Jeśli szerokość górnej i dolnej części rowu jest różna, wówczas zostaną obliczone następujące objętości: użyteczne C i nachylenia D. Jeśli wpiszesz stawki za kopanie i usuwanie wykonawców, kalkulator da ci koszt wykopania rowu, cenę przesuwania ziemi i całkowity koszt budowy wykopu. Ważną decyzją jest zwrócić się do profesjonalistów lub przekopać się.

Kalkulator obliczający jamę i objętość robót ziemnych

Instrukcja do kalkulatora obliczania wykopu rowu

Prezentujemy kalkulator online, który oblicza i określa objętość robót ziemnych dla wykopu.

Wszystkie parametry są określone w metrach

X - Szerokość dołu.

B - Głębokość.

Y - długość.

Cały proces polega na kopaniu pit-pit dla założenia domu, ścieków z domku, stawu lub basenu, zaopatrzenia w wodę lub drenażu willi.

Podczas przygotowania i produkcji głównym etapem jest prawidłowa ocena ilości wytwarzanej gleby.

Koszty projektowania i wydobycia

Pełna ocena będzie polegała na wykopaniu dołu i usunięciu objętości wykopanej gleby. Zaleca się dokładne zaplanowanie, gdzie będą się przemieszczać żyzne warstwy gleby, które można nałożyć na działkę. Nieurodzajna ziemia, może być wykorzystana do zbudowania fundamentu, zaplanowania ogrodu, ogrodu warzywnego lub po prostu go wyjąć. Konieczne jest znalezienie z góry miejsc, w których wydobyta lub zużyta gleba zostanie usunięta.

To ważne! W trakcie kopania szybkość na 1 m³ gleby może wzrosnąć wraz ze wzrostem głębokości wykopu. Tak więc, koszt od powierzchni ziemi do głębokości 1 metra, a głębiej, często podwaja.

Usuwanie gleby jest często dodatkowym wydatkiem. Aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków, wszystkie etapy i ich koszt powinny zostać wcześniej uzgodnione z wykonawcą.

Przed zainstalowaniem szalunku do wylania fundamentu należy uwzględnić zapasy według wielkości wykopu.

Wezwać technikę lub wykopać się?

Zanim zdecydujesz, jak wykopać dziurę, rozważ zalety i wady każdej metody.

Jeśli proces przeprowadzany jest ręcznie, otrzymujemy schludny i dokładnie dopasowany do rozmiaru dołu.

Jeśli ilość gruntów jest stosunkowo niewielka i przy dostępnej pracy, łączna cena pracy fizycznej będzie znacznie niższa niż w przypadku wynajmu specjalnego sprzętu lub koparki. Ponadto ta metoda ułatwia kontrolę geometrii i parametrów przyszłego rowu pod fundamentem.

W przypadku, gdy planowane jest wykopanie dużej ilości gleby, a następnie pod względem produktywności i zaoszczędzenia czasu, byłoby lepiej zamówić koparkę. Ale w każdym razie wybór należy do ciebie.

Etapowy proces

Najpierw wykonujemy znaczniki dla przyszłego dołu. Najlepiej zrobić to za pomocą kołka, który musi utknąć na obwodzie witryny i połączyć je cienkim sznurkiem, wskazując miejsce pracy. Aby sprawdzić geometrię przyszłego dołu, konieczne będzie zmierzenie dwóch przekątnych, które muszą koniecznie pokrywać się.

Ta metoda nie jest profesjonalna i najlepiej nadaje się do stosunkowo płaskich terenów.

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego oznaczenia planowanych robót ziemnych, najlepiej zastosować następującą metodę.

W niewielkiej odległości od studzienki, drewniane słupki lub metalowe pręty będą musiały być wykopywane w grupach po 2 sztuki (odlewy). Na tych stanowiskach przymocujemy deski w pozycji poziomej, na której rozciągamy linki. Spróbuj naprawić deski względem siebie na tym samym poziomie.

Przesuwając kable, można uzyskać doskonałe znakowanie. Pozostałe odlewy mogą być użyte podczas montażu szalunku pod fundamentem taśmy.

Jeśli istnieje poziom lasera, teodolit, poziom, znacznie ułatwi to twoją pracę.

Wykonaj kontrolę geometrii

Aby uzyskać dokładny kąt 90 °, użyj sprytnej metody. Bierzemy trójkąt, którego boki mają stosunek 3: 4: 5 metrów przy jednym kącie 90 °. Z jednej strony ustawiamy bok z boku 3 metrów, az drugiej strony 4 metry, podczas gdy odległość między tymi punktami powinna wynosić 5 metrów.

Kopiemy dół

Jeśli planujesz iść głęboko, lub w obszarze pracy jest słaby grunt, to przede wszystkim musisz zapewnić bezpieczeństwo. Najlepiej jest wykonać ściany wykopu o niewielkim nachyleniu, które zapobiegną zrzucaniu gleby.

Aby kontrolować dno i ściany, możesz użyć poziomu i listew o odpowiedniej długości.

Obliczanie objętości dołu

Jak obliczyć objętość dołu

Na etapie sporządzania projektu należy obliczyć objętość wykopu, od której zależy praktyczny skład wykopu, zasypki i usunięcia nadmiaru ziemi.

Różnice w składzie skał występujących na tym obszarze powodują, że dla tych samych baz, wyekstrahowane objętości będą się różnić ze względu na kąt nachylenia.

Procedura obliczania jest obowiązkowa. Jeśli ten moment nie znajduje odzwierciedlenia w projekcie budowlanym prywatnego domu, jest on przeprowadzany niezależnie przed rozpoczęciem wykopywania wyrobiska.

Sposoby liczenia

Prowadzenie prac wykopaliskowych jest konieczne przy budowie większości budowli przemysłowych i budowlanych. Sposób, w jaki obliczenia wykonywane są dla wykopu, rowu lub nasypu, dobierany jest indywidualnie w każdym przypadku. Zależy od następujących czynników:

 • zakres prac;
 • cel obiektu (fundamenty budynków, podpory, układanie komunikacji technologicznej, odwierty urządzeń, otwarte systemy odwadniające);
 • ukształtowanie terenu na budowie;
 • metoda wykopu i usuwania terenu (ręczna, zmechanizowana), która określi potrzebę zorganizowania dodatkowych wyścigów w obszarze roboczym;
 • gęstość zabudowy.

Objętość prac nad zagospodarowaniem gleb jest podzielona na te związane z układem terenu (cięciem warstwy wierzchniej) i związaną z budową wykopów. Niektóre z nich można zrobić za pomocą spychacza, rozbierając ręcznie.

Przybliżone obliczenie objętości gleby możliwie najbliższej rzeczywistości obejmuje następujące badania (na ziemi, praca kameralna):

 1. Określenie konturu obliczeniowego. Za pomocą badań topograficznych, charakterystycznych punktów i rzędnych gleby określa się dolną powierzchnię podbudowy, towarzyszące jej pogłębianie, nasypy, różnice, grzbiety.
 2. Późniejsze przetwarzanie w biurze ustanawia dodatkowe (pośrednie) punkty niezbędne do prawidłowego określenia wszystkich wartości (kontur, objętości, obszar zerowej pracy). Ocena wskaźników geologicznych obiektu.
 3. Sporządzenie raportu technicznego wskazującego warunki, przyczyny, wyniki, rzeczywiste i dopuszczalne błędy.

Raport z danymi wyliczonymi przez wyspecjalizowaną organizację będzie również uzasadnieniem dla określenia kosztów pracy.

Określenie objętości robót ziemnych w jamie urządzenia ze zboczami i wykopami nie jest dużym problemem po pomiarze (długość prostych odcinków obwodu, głębokość w odpowiednich punktach).

W przypadkach, w których wgłębienie jest złożonym kształtem, jest ono podzielone na proste bryły geometryczne (pryzmaty z trójkątem u podstawy, prostokątem, pentagonem). Podsumowanie wszystkich wyników daje pożądaną wartość objętości wykopu w jamie.

Znając rozmiar obszaru wykopu i wszystkie wysokości w jego figurach, wygodnie jest skorzystać z usługi "kalkulatora online". Przykład można zobaczyć na tym rysunku:

Wprowadzając odpowiednie wartości w polach na określonych opcjach ciał geometrycznych, uzyskaj wynik, którego dokładność zależy od wybranego konturu obliczeniowego.

W stosunkowo prostych obliczeniach, w których wartość możliwego błędu nie jest duża, stosuje się wzór odpowiadający przybliżonej wielkości struktury ziemi:

W obszarach o złożonym terenie, całkowita długość wykopu jest podzielona na fragmenty o tym samym nachyleniu, którego objętość jest dodawana do całkowitej wartości.

Wymagania dotyczące pochyłości

Odpowiedź na to, jakie nachylenie powinno mieć nachylenia w pracach ziemnych, zawiera się w przepisach budowlanych. Odchylenie od określonych standardów powoduje nie tylko zwiększenie zakresu pracy w przypadku zawalenia się ściany, ale także ryzyko zranienia pracownika.

Głównymi parametrami decydującymi są gęstość gleby, powierzchnia boczna i głębokość wykopu:

Współczynnikiem jest długość wykopu - w przypadku dużych odcinków prostych może również wystąpić zapadnięcie się krawędzi bocznej pionowej. W krótkich odstępach czasu przy okrągłych studzienkach prawdopodobieństwo to jest mniejsze.

W praktyce podczas pracy przy urządzeniu dołków istnieją specyficzne operacje, które należy wziąć pod uwagę.

Są to następujące okoliczności:

 • kopanie wykopu za pomocą koparki jednołopadłowej obejmuje dopuszczalne podłoże gleby, które są eliminowane za pomocą łopaty;
 • kanał do ręcznego układania rur wyposażony jest w wgłębienia w złączach;
 • w celu zwiększenia nośności rury o 30-40%, zwiększają one powierzchnię nośną do podstawy poprzez pobieranie próbek z leżącej poniżej bruzdy wzdłuż of rury o kącie pokrycia równym 120 °;
 • wielkość zasypki jest określona przez różnicę między objętością wykopu a podziemną częścią budynku.

Zminimalizowanie ilości eksportowanych lub importowanych gleby wypełnić obszar wykopu może być, jeśli nadal na etapie projektowania do obliczenia poziomu zero, co zapewni równowagę objętości wgłębień i dumping.

Kalkulator obliczający jamę i objętość robót ziemnych

Podaj wymiary wm:

Instrukcja do kalkulatora obliczania wykopu rowu

Prezentujemy kalkulator online, który oblicza i określa objętość robót ziemnych dla wykopu.

Wszystkie parametry są określone w metrach

Cały proces polega na kopaniu pit-pit dla założenia domu, ścieków z domku, stawu lub basenu, zaopatrzenia w wodę lub drenażu willi.

Podczas przygotowania i produkcji głównym etapem jest prawidłowa ocena ilości wytwarzanej gleby.

Koszty projektowania i wydobycia

Pełna ocena będzie polegała na wykopaniu dołu i usunięciu objętości wykopanej gleby. Zaleca się dokładne zaplanowanie, gdzie będą się przemieszczać żyzne warstwy gleby, które można nałożyć na działkę. Nieurodzajna ziemia, może być wykorzystana do zbudowania fundamentu, zaplanowania ogrodu, ogrodu warzywnego lub po prostu go wyjąć. Konieczne jest znalezienie z góry miejsc, w których wydobyta lub zużyta gleba zostanie usunięta.

To ważne! W trakcie kopania szybkość na 1 m³ gleby może wzrosnąć wraz ze wzrostem głębokości wykopu. Tak więc, koszt od powierzchni ziemi do głębokości 1 metra, a głębiej, często podwaja.

Usuwanie gleby jest często dodatkowym wydatkiem. Aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków, wszystkie etapy i ich koszt powinny zostać wcześniej uzgodnione z wykonawcą.

Przed zainstalowaniem szalunku do wylania fundamentu należy uwzględnić zapasy według wielkości wykopu.

Wezwać technikę lub wykopać się?

Zanim zdecydujesz, jak wykopać dziurę, rozważ zalety i wady każdej metody.

Jeśli proces przeprowadzany jest ręcznie, otrzymujemy schludny i dokładnie dopasowany do rozmiaru dołu.

Jeśli ilość gruntów jest stosunkowo niewielka i przy dostępnej pracy, łączna cena pracy fizycznej będzie znacznie niższa niż w przypadku wynajmu specjalnego sprzętu lub koparki. Ponadto ta metoda ułatwia kontrolę geometrii i parametrów przyszłego rowu pod fundamentem.

W przypadku, gdy planowane jest wykopanie dużej ilości gleby, a następnie pod względem produktywności i zaoszczędzenia czasu, byłoby lepiej zamówić koparkę. Ale w każdym razie wybór należy do ciebie.

Najpierw wykonujemy znaczniki dla przyszłego dołu. Najlepiej zrobić to za pomocą kołka, który musi utknąć na obwodzie witryny i połączyć je cienkim sznurkiem, wskazując miejsce pracy. Aby sprawdzić geometrię przyszłego dołu, konieczne będzie zmierzenie dwóch przekątnych, które muszą koniecznie pokrywać się.

Ta metoda nie jest profesjonalna i najlepiej nadaje się do stosunkowo płaskich terenów.

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego oznaczenia planowanych robót ziemnych, najlepiej zastosować następującą metodę.

W niewielkiej odległości od studzienki, drewniane słupki lub metalowe pręty będą musiały być wykopywane w grupach po 2 sztuki (odlewy). Na tych stanowiskach przymocujemy deski w pozycji poziomej, na której rozciągamy linki. Spróbuj naprawić deski względem siebie na tym samym poziomie.

Przesuwając kable, można uzyskać doskonałe znakowanie. Pozostałe odlewy mogą być użyte podczas montażu szalunku pod fundamentem taśmy.

Jeśli istnieje poziom lasera, teodolit, poziom, znacznie ułatwi to twoją pracę.

Wykonaj kontrolę geometrii

Aby uzyskać dokładny kąt 90 °, użyj sprytnej metody. Bierzemy trójkąt, którego boki mają stosunek 3: 4: 5 metrów przy jednym kącie 90 °. Z jednej strony ustawiamy bok z boku 3 metrów, az drugiej strony 4 metry, podczas gdy odległość między tymi punktami powinna wynosić 5 metrów.

Jeśli planujesz iść głęboko, lub w obszarze pracy jest słaby grunt, to przede wszystkim musisz zapewnić bezpieczeństwo. Najlepiej jest wykonać ściany wykopu o niewielkim nachyleniu, które zapobiegną zrzucaniu gleby.

Aby kontrolować dno i ściany, możesz użyć poziomu i listew o odpowiedniej długości.

Jak obliczyć objętość dołu

Na etapie sporządzania projektu należy obliczyć objętość wykopu, od której zależy praktyczny skład wykopu, zasypki i usunięcia nadmiaru ziemi.

Różnice w składzie skał występujących na tym obszarze powodują, że dla tych samych baz, wyekstrahowane objętości będą się różnić ze względu na kąt nachylenia.

Procedura obliczania jest obowiązkowa. Jeśli ten moment nie znajduje odzwierciedlenia w projekcie budowlanym prywatnego domu, jest on przeprowadzany niezależnie przed rozpoczęciem wykopywania wyrobiska.

Sposoby liczenia

Prowadzenie prac wykopaliskowych jest konieczne przy budowie większości budowli przemysłowych i budowlanych. Sposób, w jaki obliczenia wykonywane są dla wykopu, rowu lub nasypu, dobierany jest indywidualnie w każdym przypadku. Zależy od następujących czynników:

 • zakres prac;
 • cel obiektu (fundamenty budynków, podpory, układanie komunikacji technologicznej, odwierty urządzeń, otwarte systemy odwadniające);
 • ukształtowanie terenu na budowie;
 • metoda wykopu i usuwania terenu (ręczna, zmechanizowana), która określi potrzebę zorganizowania dodatkowych wyścigów w obszarze roboczym;
 • gęstość zabudowy.

Objętość prac nad zagospodarowaniem gleb jest podzielona na te związane z układem terenu (cięciem warstwy wierzchniej) i związaną z budową wykopów. Niektóre z nich można zrobić za pomocą spychacza, rozbierając ręcznie.

Dokładne

Przybliżone obliczenie objętości gleby możliwie najbliższej rzeczywistości obejmuje następujące badania (na ziemi, praca kameralna):

 1. Określenie konturu obliczeniowego. Za pomocą badań topograficznych, charakterystycznych punktów i rzędnych gleby określa się dolną powierzchnię podbudowy, towarzyszące jej pogłębianie, nasypy, różnice, grzbiety.
 2. Późniejsze przetwarzanie w biurze ustanawia dodatkowe (pośrednie) punkty niezbędne do prawidłowego określenia wszystkich wartości (kontur, objętości, obszar zerowej pracy). Ocena wskaźników geologicznych obiektu.
 3. Sporządzenie raportu technicznego wskazującego warunki, przyczyny, wyniki, rzeczywiste i dopuszczalne błędy.

Raport z danymi wyliczonymi przez wyspecjalizowaną organizację będzie również uzasadnieniem dla określenia kosztów pracy.

Stand alone

Określenie objętości robót ziemnych w jamie urządzenia ze zboczami i wykopami nie jest dużym problemem po pomiarze (długość prostych odcinków obwodu, głębokość w odpowiednich punktach).

W przypadkach, w których wgłębienie jest złożonym kształtem, jest ono podzielone na proste bryły geometryczne (pryzmaty z trójkątem u podstawy, prostokątem, pentagonem). Podsumowanie wszystkich wyników daje pożądaną wartość objętości wykopu w jamie.

Znając rozmiar obszaru wykopu i wszystkie wysokości w jego figurach, wygodnie jest skorzystać z usługi "kalkulatora online". Przykład można zobaczyć na tym rysunku:

Wprowadzając odpowiednie wartości w polach na określonych opcjach ciał geometrycznych, uzyskaj wynik, którego dokładność zależy od wybranego konturu obliczeniowego.

W stosunkowo prostych obliczeniach, w których wartość możliwego błędu nie jest duża, stosuje się wzór odpowiadający przybliżonej wielkości struktury ziemi:

W obszarach o złożonym terenie, całkowita długość wykopu jest podzielona na fragmenty o tym samym nachyleniu, którego objętość jest dodawana do całkowitej wartości.

Wymagania dotyczące pochyłości

Odpowiedź na to, jakie nachylenie powinno mieć nachylenia w pracach ziemnych, zawiera się w przepisach budowlanych. Odchylenie od określonych standardów powoduje nie tylko zwiększenie zakresu pracy w przypadku zawalenia się ściany, ale także ryzyko zranienia pracownika.

Głównymi parametrami decydującymi są gęstość gleby, powierzchnia boczna i głębokość wykopu:

Współczynnikiem jest długość wykopu - w przypadku dużych odcinków prostych może również wystąpić zapadnięcie się krawędzi bocznej pionowej. W krótkich odstępach czasu przy okrągłych studzienkach prawdopodobieństwo to jest mniejsze.

Dodatkowe punkty

W praktyce podczas pracy przy urządzeniu dołków istnieją specyficzne operacje, które należy wziąć pod uwagę. Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania objętości dołu w specjalnym programie, zobacz ten film:

Są to następujące okoliczności:

 • kopanie wykopu za pomocą koparki jednołopadłowej obejmuje dopuszczalne podłoże gleby, które są eliminowane za pomocą łopaty;
 • kanał do ręcznego układania rur wyposażony jest w wgłębienia w złączach;
 • w celu zwiększenia zdolności do rury nośnej w temperaturze 30 - 40% wzrost jego powierzchnia łożyska w oparciu o próbkowanie samej powierzchni w bruzdach rury o Transmisja z kątem 120 °;
 • wielkość zasypki jest określona przez różnicę między objętością wykopu a podziemną częścią budynku.

Zminimalizowanie ilości eksportowanych lub importowanych gleby wypełnić obszar wykopu może być, jeśli nadal na etapie projektowania do obliczenia poziomu zero, co zapewni równowagę objętości wgłębień i dumping.

Określanie objętości i pomiar robót ziemnych

Praca koparek jest opłacana w zależności od ilości gruntu, które opracowali, obliczonej w metrach sześciennych.

Rozważ kilka przykładów najprostszych obliczeń ilości pracy.

Obliczanie objętości wykopów

Przykład 1. Pracownicy kopią rów z pionowymi ścianami (ryc. 10). W ciągu dnia brygada przekroczyła 15 m rowu. Jeżeli na początku wykopu głębokość wynosiła 5,0 m, a na końcu 4,0 m, szerokość rowu wzdłuż dna i na górze wynosiła 3,0 m, to ilość pracy jest następująca: Określić dwa obszary przekroju rowu:

1. Na początku pracy 3 * 5 = 15 mkw;

2. W miejscu zakończenia prac 3 * 4 = 12 m kw.;

Średni przekrój poprzeczny wykopu uzyskuje się przez połączenie obu obszarów i podzielenie na pół:

Jeśli ten średni obszar zostanie pomnożony przez długość wykopu minionego przez brygadę, otrzymamy:

13,5 * 15 = 202,5 ​​cu. m

Będzie to wymagana ilość pracy wykonanej przez brygadę na dany dzień.

Obliczanie objętości wykopu

Przykład 2. Wykonano wycięcie dla torów kolejowych. Długość wycięcia wynosi 20 m. Szerokość wcięcia wzdłuż dna wynosi 6,0 m. Stoki są nachylone w stosunku 1: 2 (Ryc.11). Głębokość wycięcia na jednym końcu wynosi 5 m, a na drugim - 4 m.

Szerokość wycięcia u góry jest równa szerokości wzdłuż dna plus podwójna długość nachylenia. Przy nachyleniu 1: 2 położenie stoku jest równe dwukrotności głębokości wycięcia. Tak więc na jednym końcu szerokość wycięcia na górze będzie:

i na drugim końcu:

Przekrój wycięcia ze zboczami jest równy obszarowi trapezu lub połowie sumy szerokości wzdłuż dna i szerokości na górze pomnożonej przez wysokość. Następnie powierzchnia przekroju na jednym końcu będzie:

w innym: (6 + 26) / 2 * 5 = 80 m.kw.

Aby uzyskać objętość, średnią powierzchnię przekroju rowka należy pomnożyć przez jego długość (20 m).

Średnia powierzchnia jest równa połowie powierzchni obszarów na początku i na końcu sekcji wykopu, czyli:

Jeśli pomnożymy ten średni obszar przez długość wycięcia, otrzymamy:

68 * 20 = 1360 cu. m

Jest to ilość wykopu.

Obliczanie objętości kopca

Przykład 3. Znajdź objętość nasypu o długości 50 m, jeśli jego szerokość powyżej wynosi 10 m, nachylenie stoków wynosi 1: 1, wysokość nasypu na początku wynosi 2 m, a na końcu 4 m (ryc. 12). Szerokość podstawy nasypu będzie wynosić:

i obszar przekroju:

na początku: (10 + 14) / 2 * 2 = 24 metry kwadratowe. m,

na końcu: (10 + 18) / 2 * 4 = 56 metrów kwadratowych. m

Średnia powierzchnia przekroju nasypu będzie wynosić:

i objętość: 40 * 50 = 2000 metrów sześciennych. m

Rowy mogą być różnymi konturami w planie. Objętość jamek uzyskuje się, gdy średnia powierzchnia studzienki jest pomnożona przez jej głębokość.

Obliczanie objętości wykopu pod budynkiem

Przykład 4. Znajdź objętość wykopu pod budynkiem, jeżeli głębokość wykopu wynosi 2,0 m, wymiary wzdłuż dna wynoszą 10x5, a nachylenia ściany mają nachylenie 1: 1, (1: 1,25) Ryc.13. Dolny obszar wykopu to 10x5 = 50 metrów kwadratowych. m. Obszar górnej części wykopu jest równy:

[10 + 2 * (1,25 * 2,0)] x [5 + 2 * (1,25 * 2,0)] = 15 x 10 = 150 metrów kwadratowych. m

Średnia powierzchnia wykopu to:

Obliczanie objętości okrągłego kanału

Przykład 5. Znajdź objętość okrągłej studzienki pod kominem kotła. Głębokość wykopu wynosi 5 m, ściany są pionowe, średnica dołu wynosi 10 m. W tym przypadku objętość jest równa powierzchni dna studzienki pomnożonej przez jej głębokość. Zobacz zdjęcie. 14

Obszar okrągłego dna jest równy jego średnicy, pomnożony przez siebie i przez liczbę 3,14 (π) i podzielony przez 4, tj.:

(10x10x3.14) / 4 = 314/4 = 78,5 sq. m,

a objętość wykopu będzie równa:

78,5 x 5 = 392,5 cu. m

Im bardziej nierówna powierzchnia ziemi, tym mniejsza powinna być odległość między sąsiadującymi poprzecznymi profilami wykopów i nasypów przy obliczaniu ich objętości.

Na rys. 15 pokazuje, w jakich miejscach należy poprowadzić poprzeczny obszar kopca na bardzo pofalowanej powierzchni ziemi. Na rys.15 1, 2, 3 i. itp. oznacza miejsca, w których musisz zabrać obszar, i l¹, l² i. itp. - odległość między nimi.

Objętość odcinka II nasypu będzie równa powierzchni 2+ powierzchni 3, podzielonej na pół i pomnożonej przez odległość l².

Objętość całego nasypu jest równa sumie objętości sekcji I, II, III i. itp.

Najprostszymi urządzeniami do pomiaru długości, szerokości i wysokości ziemnych struktur są miara i taśma miernicza.

Taśma pomiarowa wykonana jest z cienkiej stali o szerokości 2-3 cm, długość taśmy wynosi 20 m. Taśma podzielona jest na metry, pół metra i decymetry (decymetr wynosi 10 cm) (rys. 16).

Taśma miernicza to taśma o długości 5, 10 lub 20 m, zamknięta w walizce, w której jest nawinięta na oś, która jest niesiona przez obudowę (rys. 17). Na taśmie są podziałki: metr, decymetr i centymetr.

Najlepszymi opcjami do pomiaru w tej chwili jest taśma laserowa i teodolit z poziomem.

Praca praktyczna nr 1 "Obliczanie objętości robót ziemnych i nakładów pracy na ich wydajność"

Według dyscypliny: "Technologia i organizacja produkcji budowlanej"

Dla specjalności 270103

Budowa i eksploatacja budynków i budowli

Nauczyciel N.I. Krygina

Cel pracy: celem pracy praktycznej jest opanowanie przez studenta podstaw projektowania technologii zagospodarowania gleby w przejściu wyrobiska do budowy; Ponadto student musi zapoznać się z metodologią opracowania głównego dokumentu projektu do produkcji robót - elementy mapy technologicznej dla przejścia wykopu.

Ilości mas ziemnych liczone są wielokrotnie: w procesie projektowania - według rysunków, przy wykonywaniu procesów budowlanych - przez pomiary naturalne.

Skład robót ziemnych zwykle obejmuje:

pionowy układ stron;

Planuje się pionowe planowanie w celu dostosowania naturalnej topografii miejsc przeznaczonych na budowę różnych budynków i budowli, a także do zagospodarowania terenu. Prace wykopowe na układzie pionowym obejmują wykopy w niektórych obszarach obiektu, przemieszczanie, zwałowanie i zagęszczanie w innych obszarach (w strefie nasypowej).

Planowanie wertykalne miejsc w obszarze rowków realizowanych przed urządzeniami komunikacyjnymi i fundamentowymi oraz na terenie nasypów - po wykonaniu tych konstrukcji.

Zakres prac nad układem pionowym obiektów mierzy się w metrach kwadratowych powierzchni.

rozwój dołów i rowów;

Obliczanie objętości rozwiniętej gleby ogranicza się do określenia objętości różnych kształtów geometrycznych, które określają kształt konkretnej struktury ziemnej. Przyjmuje się, że objętość gleby jest ograniczona przez samoloty, a poszczególne nieprawidłowości nie wpływają na dokładność obliczeń.

Objętość gleby jest mierzona w metrach sześciennych gęstego ciała.

Objętość wykopu obliczana jest według wzoru:

gdzie H jest głębokością dołu, m;

a, b - długości boków dołu w podstawie, m;

Pit ze zboczami na planowanej powierzchni

* Jama - wykopy w ziemi, przeznaczone dla fundamentów urządzeń i fundamentów budynków i innych konstrukcji inżynierskich.

Nachylenie skarpy w zależności od rodzaju gleby i głębokości wykopu

* Należy pamiętać, że to obliczenie jest przeznaczone dla planowanego obszaru, na którym głębokość korytarzy jest stała.
Objętość wykopu wykopu można określić za pomocą następującego wzoru:
Objętość zasypki jest definiowana jako różnica między objętością wykopu a konstrukcjami do montażu (bloki fundamentowe, rury).

Obliczanie objętości ziemnych na konfiguracji wykopu lub wykopu

Roboty ziemne są obowiązkowym i podstawowym elementem budowy dowolnego obiektu i układu działki, jej przygotowania do przyszłej budowy obiektów mieszkalnych i gospodarczych.

Definicja i rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne to najbardziej czasochłonny i trudny etap budowy. Obejmują następujące typy operacji:

 • rozluźnienie stałej gleby skalistej, jej dalszy rozwój;
 • kopanie rowów;
 • kopanie kanałów i rowów;
 • wypełnianie wysypisk ziemią;
 • zagęszczanie ziemi i tworzenie kopca;
 • usuwanie zboczy i dna.

Prace związane z planowaniem i uszczelnianiem powierzchni dotyczą również robót ziemnych.

W metodzie suchej, bez udziału urządzeń hydraulicznych, wykonywane są następujące prace:

 • tworzenie tam, wałów za pomocą koparek, równiarki, wywrotki;
 • budowa kopca za pomocą buldożera i równiarki;
 • nasypy i wykopy przed mostami;
 • tworzenie rezerw i wykopów wraz z przemieszczaniem równiarki, wind, koparek, wywrotek;
 • planowanie robót ziemnych;
 • stopniowanie przez równiarki;
 • czyszczenie stoków za pomocą maszyn poziomujących.

Przygotowanie gruntu wraz z instalacją rurociągów wody, ropy naftowej i gazu oraz odwadniania odbywa się również za pomocą koparki i buldożera typu wykopowego. Prace ziemne obejmują także prace tarasowe na półpłytkach, wykonywane przez ciężkie samochody samobieżne.

Parametry obliczania robót ziemnych

Aby wykonać doły i rowy, użyj kalkulatora ziemnego online, aby obliczyć następujące parametry:

 • rodzaj rowków według konfiguracji;
 • ogólna charakterystyka na dole;
 • długość i szerokość u góry;
 • głębokość planowanego dołu.

Obliczenia dotyczą wykopów o standardowych prostokątnych lub niestandardowych kształtach wielokątnych, wykopach o kształcie kołowym i wykopach o nachyleniu.