Kalkulator - obliczenie fundamentu palowego na palach

Należy pamiętać, że to obliczenie fundacji jest uproszczone i nie może uwzględniać wszystkich indywidualnych cech projektu. Aby je wyjaśnić, nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Kalkulator nie uwzględnia wewnętrznej ściany nośnej budynku.

Nasza usługa pozwala wstępnie obliczyć podstawę śruby, aby oszacować jej koszt z góry. Jeśli potrzebujesz instalacji, zespół doświadczonych budowniczych zostanie wysłany do obiektu, który będzie w pełni wyposażony w niezbędny sprzęt, w tym generatory i zbiorniki na wodę. Po określeniu miejsca dla przyszłego fundamentu stosu, budowniczowie rozpoczną prace instalacyjne. Masz możliwość wzięcia udziału w pracy pod koniec dnia i omówienia ze swoim majstrem twoich pytań dotyczących fundamentu palowego. Montaż fundamentu na 25 słupach trwa tylko 1 dzień. Na fundamencie wyprodukowanym przez naszych specjalistów udzielamy gwarancji na okres 10 lat.

Dokładne wyliczenie, w ramach którego ustala się koszt stosowania pali śrubowych do fundamentów domów i innych konstrukcji, odbywa się online na podstawie parametrów wprowadzonych przez klienta. Dostępna jest wygodna i wizualna usługa.

Aby obliczyć koszt fundamentu, wprowadź niezbędne dane na temat gleby, wielkości, rodzaju konstrukcji i jej parametrów w kalkulatorze. Jeśli masz dodatkowe pytania, poproś o pomoc naszych specjalistów. Pomogą Ci zrozumieć i poprawnie obliczyć podstawę śruby. Numery kontaktowe znajdują się u góry naszej strony internetowej.

Przede wszystkim należy obliczyć koszt pali śrub fundamentowych. W tym celu należy wziąć pod uwagę szereg ważnych parametrów:

Liczba stosów Zwykle obliczenia opierają się na założeniu, że odległość między stosami nie może przekraczać 3 metrów. Tak więc, na założenie małego parterowego domu o wymiarach 6x6 metrów wystarczy dziewięć stosów. Jednak w przypadku dwupiętrowego budynku lepiej jest mieć je w odległości 2 - 2,5 metra od siebie.

Średnica pala. Wszystko zależy od potencjalnego obciążenia fundamentu. W przypadku wkrętów pasowanych z oprawkami o średnicy 89 mm, a dla domu należy wybrać klasyczne 108-mm.

Typ końcówki. Końcówkę stosu można spawać lub odlewać. Określona opcja jest wybrana na podstawie charakterystyki gleby. Elementy wsporcze z odlewanym czubkiem kosztują trochę więcej, ale ich koszt jest kompensowany przez wysokie właściwości antykorozyjne.

Długość Oczywiście ich długość ma bezpośredni wpływ na koszt pali śrubowych. W większości przypadków jest to 2,5 metra, ale specjalista musi koniecznie wykonać próbne wiercenie, aby określić dokładne wartości długości pala dla konkretnego fundamentu.

Obecność i rozmiar wskazówek. Ogolovki spawane na górze stosu i służą jako podpora dla rusztowania płyty lub belki.

W następnym etapie ustala się koszt wiązania. W razie potrzeby palowanie może być konieczne, aby zapewnić ich dodatkową stabilność w płaszczyźnie poziomej. Na przykład wiązanie jest pożądane, jeśli wysokość stosów ponad poziomem gruntu przekracza 50 cm lub w przypadku niestabilnej gleby torfowej. Jednak nawet w ogólnym przypadku wiązanie palów nigdy nie jest zbędne, ponieważ ta operacja znacznie zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną fundamentu.

Przy ostatecznym określeniu kosztu pracy brane są pod uwagę dodatkowe czynniki: konieczność świadczenia usług instalacyjnych, odległość od obiektu (koszty paliwa), obecność energii elektrycznej w obiekcie (wymagana jest kompensacja kosztów dostawy i eksploatacji przenośnego generatora diesla).

Kalkulator stosu

Jeśli chcesz obliczyć liczbę stosów śrub, które będą potrzebne do zbudowania fundamentu na twoim obiekcie, możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. Musisz tylko znać podstawowe parametry.

Użyj kalkulatora online do obliczenia liczby stosów na naszej stronie internetowej. Oprócz wymaganej ilości, można również ustalić ich wstępną średnicę i długość.

Obliczanie pola pala w Internecie jest dość proste. Nie musisz mieć specjalnego wykształcenia i czytać literatury. Musisz tylko wprowadzić dane do istniejących kolumn.

Obliczanie liczby stosów śrub za pomocą kalkulatora

 1. Określ długość boków budynku, wybierając formę od 3 do 15 metrów.
 2. Określić rodzaj budynku - dom, garaż, krajową konstrukcję itp.
 3. Wprowadź liczbę "pięter", jeśli pojawią się odpowiednie kolumny.
  Wypełniając kolumny, należy zwrócić uwagę, że dom z poddaszem będzie uważany za półtorokondygnacyjny budynek.
 4. Wybierz materiał swojego budynku.
 5. Określ rodzaj gleby na stronie.
 6. Określ liczbę narożników planowanego domu.
 7. Określ wysokość piwnicy proponowanych opcji.
 8. Zaznacz, czy instalujesz kominek / piec.
 9. Kliknij "Oblicz".

Po kilku sekundach pojawi się wynik zliczania wymaganej liczby stosów dla twojego obiektu.

Rozważ przykład

Jest torfowisko o głębokości torfu 3 metry. Zdecydowałeś się zbudować drewniany dom (drewno 150x150), o powierzchni 10 na 10 metrów. Dom jest planowany w oryginalnej formie z dziewięcioma narożnikami i mansardą. Na wysokości 50 cm nad ziemią znajdzie się podłoga. Aby było ci ciepło w zimie, była to decyzja, aby zainstalować kominek w domu.

Po wprowadzeniu wszystkich danych, uzyskano wynik kalkulatora liczby zwojów śrub - 32 stosy o średnicy 108 mm i długości 4,5 metra.

Oczywiście, to obliczenie jest wstępne. Służy jako przewodnik przy planowaniu budżetu i dalszych zamówień. Aby uzyskać dokładniejszy wynik, konieczna jest specjalistyczna wizyta na stronie w celu szczegółowej inspekcji witryny pod kątem planowanej inwestycji, w której uwzględnione zostaną wszystkie czynniki.

Niezależne obliczenia na miejscu

Te same obliczenia można wykonać niezależnie i bez użycia kalkulatora. Uzyskany w ten sposób wynik jest w większości przypadków mniej dokładny. Będziesz musiał określić rodzaj i gęstość gleby, przeanalizować naturalną topografię, określić odległość, na której znajdują się gęste warstwy gleby.

Inną opcją, ponieważ można znaleźć wymaganą liczbę stosów - jest obliczenie ich zgodnie z planem na pierwszym piętrze. Tutaj należy policzyć liczbę narożników i połączeń ścian zewnętrznych z przegrodami łożyskowymi. Pale powinny znajdować się w określonych miejscach, powinny one okrążać obwód krokiem nie większym niż trzy metry. Jeśli planujesz zainstalować kominek, to w zależności od jego wagi, musisz zainstalować pod nim od jednego do czterech pali.

Wykonaj obliczenia na kalkulatorze i planie pierwszego piętra i porównaj wyniki.

Niezależne obliczenia podstawy pali i podstawy


Trzymając się profesjonalnego podejścia do prac budowlanych, podczas projektowania należy dokonać niezbędnych obliczeń.

Skracają czas i wysiłek, aby wykonać całą objętość zadań i znacznie zaoszczędzić materiały.

Po co to jest?


Podstawa palowa wykonana z metalowych wsporników z ostrzami na końcu jest najbardziej ekonomicznym i poszukiwanym fundamentem dla trudnego terenu.

Zalety technologiczne pozwalają na ukończenie urządzenia w ciągu 3 dni, a fundacja będzie służyć co najmniej 100 lat.

Aby tak się stało, konieczne jest równomierne rozłożenie obciążenia łożyska budowanej konstrukcji, wzięcie pod uwagę specyfiki gleby, poziomu zamarzania i występowania wód gruntowych.

W rezultacie w trakcie obliczeń można uzyskać:

 • wysokość stosów śrubowych;
 • głębokość ich powstania;
 • optymalna średnica podpór;
 • całkowita kwota;
 • całkowity koszt wydatków.

Wniosek: obliczenie fundacji oszczędza czas i pieniądze, gwarantuje trwałość konstrukcji.

Sekwencja obliczeń


Popularna metoda obliczania pali śrubowych dla SNiP 2.02.03-85 opiera się na danych geodezyjnych dla konkretnego placu budowy, które zawierają informacje o:

 • fabuła ulga;
 • skład i gęstość gleby;
 • poziom wód gruntowych;
 • poziom zamrożenia gleby;
 • ilość sezonowych opadów charakterystycznych dla tej strefy klimatycznej.

Wskazówka: jeśli niemożliwe jest wykonanie badania geodezyjnego, obliczenia są kierowane minimalnym obliczonym obciążeniem.

Aby wykonać obliczenia fundamentu palowego, najpierw obliczamy liczbę pali śrubowych (K). W tym celu musisz wiedzieć:

 • całkowite obciążenie na fundamencie (P), które jest obliczane zgodnie z tabelami ciężaru właściwego materiałów (w kg);
 • współczynnik niezawodności (k) jako korekta wartości obciążenia (jest to koniecznie pomnożone przez P);
 • nośność gleby, określona z tabeli uśrednionych obciążeń na pali śrubowych;
 • piętro pięty w zależności od średnicy (zgodnie z tabelą);
 • maksymalne dopuszczalne obciążenie (S) na pal (zgodnie z tabelą).

Uzyskane dane zastępują formułę, według której wykonuje się obliczenia fundamentu na palach śrubowych: K = P * k / S

Współczynnik rzetelności (k) jest zgodny z liczbą stosów:

 • k = 1,4 za 11-22 sztuki;
 • k = 1,65 - dla 6-10 jednostek;
 • k = 1,75 - dla 1-5 sztuk.

Każdy stos przenosi ładunek proporcjonalny do całkowitego obciążenia konstrukcji.

Stosując powyższy wzór, współczynnik i stosy śrubowe dla obliczenia obciążenia fundamentu i późniejszej konstrukcji są dość proste.

Do ostatecznego obliczenia wymagane jest rozłożenie obciążenia pod ścianami łożyskowymi i stref zwiększonego nacisku na fundament, biorąc pod uwagę:

 • rodzaj pali (ciągnący się lub stojący);
 • waga;
 • wskaźnik wysiłku.

Pomóż! W celu dokładnego obliczenia i profesjonalnego projektu fundamentu palowego w swobodnym dostępie do Internetu istnieją programy komputerowe StatPile i GeoPile. Towarzyszy im przewodnik i 10 konkretnych przykładów obliczeń.

Parametry


Obliczenie podstawy śruby i ładunku na niej składa się z definicji następujących parametrów:

1. Masa samej konstrukcji (w kg) jest wartością stałą:

2. Dodatkowa waga - tymczasowe ładunki:

 • ciężar śniegu, który spadł na dach;
 • ciężar operacyjny zawartości domu: meble, wyposażenie, materiały wykończeniowe, w tym osoby (średnio - 350 kg / m²).

3. Prawidłowe obliczenie obciążenia fundamentu palowego jest niemożliwe, jeśli nie bierze się pod uwagę obciążeń dynamicznych (krótkoterminowych):

 • stworzony przez porywy wiatru;
 • wynikające z wytrącania struktury;
 • powstające przy różnicach temperatur.

Sposób obliczania fundamentu śruby jest dodatkowo opisany w poniższym filmie:

Rodzaje pali śrubowych


W postaci stosów są:

 • szerokie ostrze z odlewaną końcówką (przy stożku ᴓ6... 14mm) - do niskich budynków na prostych glebach;
 • multi-blade z kilkoma ostrzami na różnych poziomach - dla większych obciążeń na trudnych glebach;
 • zmienne stosy obwodowe - do określonych zadań;
 • wąsko uzębiony z odlewaną końcówką zębatą - dla kamienistych gleb i wiecznej zmarzliny.

Odniesienie: tory z rur szwów ze spawanymi ostrzami mają mniejszą niezawodność.

Specyfikacje techniczne

Charakterystyka techniczna pali śrubowych obejmuje:

 • długość i materiał pnia;
 • średnica pnia;
 • widok ostrzy, sposób ich połączenia z ciałem stosu.

Średnica

Średnica trzonów pala jest wybierana ze standardowego zakresu, skorelowanego z obliczonym obciążeniem:

 • ᴓ89mm (lemiesz ᴓ250mm) - przy obciążeniu łożyska nieprzekraczającym 5 ton (konstrukcje tarczy na 1 piętrze);
 • ᴓ108mm (lemiesz ᴓ300mm) - dla obciążenia łożyska do 7 ton (domy z drewna, bloki piankowe, dwupiętrowe domy szkieletowe);
 • ᴓ133 mm (lemiesz ᴓ 350 mm) - przy obciążeniu łożyska do 10 ton (budynki z cegły, gazobeton, kanał).

Długość


Długość stosów dobierana jest na podstawie gęstości gruntu (zgodnie z tabelą) i różnic wysokości na placu budowy:

 • gdy glina znajduje się w odległości do 1 m od powierzchni, długość pala wynosi 2,5 m;
 • luźna ziemia lub ruchome piaski - długość stosu jest określona przez długość wiertła, która osiągnęła gęste warstwy;
 • z różnicami wysokości reliefu, długość stosów może różnić się o 0,5 m dla różnych sekcji.

Liczba podpór i odległość między nimi

Optymalna odległość między podporami:

 • 2-2,5 m - do drewnianych ram i konstrukcji blokowych;
 • 3 m - dla domów z bali i dziennika.

Ważne: aby zapewnić niezawodność, piwnica budynku nie powinna wznosić się ponad podłoże powyżej 60 cm, a długość stosu powinna mieć margines 20-30 cm.

Po wykonaniu obliczeń za pomocą wzoru K = P * k / S, konieczne jest rozłożenie położenia pali w obwodzie, aby zrównoważyć ładunek, który biorą:

 • pod każdym rogiem budynku;
 • na przecięciu ścian nośnych i przegród wewnętrznych;
 • w grupie wejściowej;
 • wewnątrz obwodu, prowadzony krokiem 2 metrów;
 • pod kuchenką lub kominkiem (co najmniej dwa stosy);
 • pod ścianami nośnymi z balkonu lub antresoli.

Dla twojej informacji! Obiektywne warunki mogą wymagać zwiększenia liczby pali w stosunku do obliczonej - taki margines bezpieczeństwa nie będzie obawiać się zmian zachodzących podczas pracy.

Rostverk


Rostverk służy do równomiernego rozłożenia obciążenia na strukturę podstawy. Niezależnie od rodzaju rusztu (modułowego lub monolitycznego, wysokiego lub niskiego), dla jego niezawodności konieczne jest obliczenie następujących parametrów:

 • siła pchająca fundament;
 • siła nacisku pod każdym kątem;
 • siła uderzenia w zakręt.

Przy dużej prędkości, cały ładunek spada całkowicie na stosy. Podlegają one obciążeniom pionowym od dołu, które deformują obciążenia od strony (w ziemi i na powierzchni). Wszystko to jest dość trudne do obliczenia dla osoby świeckiej.

Jeśli chodzi o fundamenty palowe, tę intelektualną pracę można wykonać za pomocą programów komputerowych StatPile i GeoPile. Istnieje łatwiejsza opcja - do zastosowania standardowej konstrukcji indywidualnej, która ustawia:

 • połączenie podpór z rusztem - twardym lub wolnym;
 • głębokość główki pala w ruszcie - nie mniej niż 10 cm;
 • położenie grilla jest nie mniej niż 20 cm nad ziemią;
 • szerokość jest równa grubości ścian (co najmniej 40 cm);
 • wysokość grillage - 30 cm lub więcej;
 • zbrojenie (podłużne i poprzeczne) za pomocą pręta o średnicy -1210-12 mm.

To ważne! W niestabilnych glebach siła fundamentu palowego zostanie wzmocniona przez metalowe opasanie na poziomie piwnicy (kąt lub kanał).

Przykład obliczenia fundamentu palowego


Poniższy przykład opisuje szczegółowo sposób obliczania fundamentu na palach śrubowych do budowy domu szkieletowego.

Linia bazowa - fundament palowy 6x6:

 • standardowa konstrukcja szkieletu domu z werandą pod dachem łupkowym;
 • wymiary - fundamenty od 6 do 6 na palach śrubowych na wysokości (h) 3 m;
 • dwie wzajemnie przecinające się wewnętrzne przegrody dzielące przestrzeń na 3 pokoje;
 • dach o spadku 60⁰;
 • materiał ramy - drewno 150x150;
 • materiał ścienny - płyty warstwowe;
 • Materiałem rusztu jest bar 200x200.

1. Określ obszar każdej ściany:

 • nośniki - 18 m² * 4 = 74 m²;
 • partycje - 9 * 2 + 12 = 30 m².

2. Określ obciążenie ścian za pomocą tabeli:

 • dla ścian nośnych - 50 kg * 74 = 3700 kg;
 • do przegród - 30 kg * 30 = 900 kg;
 • tylko 3700 + 900 = 4600 kg.

3. Dodajemy wagę do 36 m² powierzchni:

 • piwnica - 150 kg * 36 (powierzchnia domu) = 5400 kg;
 • poddasze - 100 kg * 36 = 3600 kg;
 • dach 50 kg * 36 = 1800 kg;
 • na koniec - 4600 + 5400 + 3600 + 1800 = 15400 kg.

4. Dodaj dodatkowe ciężary i obciążenia dynamiczne (masa śniegu = 0):

5. Wybierz współczynnik niezawodności 1,4.

6. Z tabeli przyjmujemy maksymalny dopuszczalny ładunek na pięcie (ᴓ300) jednego elementu pali: jest on równy (zgodnie z tabelą) 2600 kg, z obliczonym oporem gleby - 3 kg / cm² (gleba o średniej gęstości, z głęboką wodą gruntową i zamarzaniem nie więcej niż 1 m).

7. Zastąp wartości we wzorze K = P * k / S - 28000 * 1,4 * 2600 = 15 (szt.).
W takim przypadku zainstalujemy 12 stosów pod kątami i skrzyżowaniami i użyjemy 3 filarów, aby wzmocnić obszary o zwiększonym obciążeniu.

Procedura instalacji


Zdarza się, że gleba pod fundamentem nie jest skomplikowana przez ruchome piaski lub skały.

W takich przypadkach instalacja podstawy śruby typu stosu jest dość dostępna dla laika:

 1. Najbardziej czasochłonną i odpowiedzialną częścią jest wykonywanie obliczeń.
 2. Przygotuj niezbędne materiały i narzędzia.
 3. Zgodnie ze schematem rozmieszczenia na placu budowy, stosy śrubowe są instalowane za pomocą bramy ręcznej (zaleca się wykonanie tego razem).
 4. Końce pni są wyrównane ponad poziomem gruntu, nadmiar obcięty.
 5. W niestabilnych glebach siła fundamentu palowego jest wzmocniona przez metalowe opasanie na poziomie podstawy (kąt lub kanał).
 6. Zainstaluj ruszt.

Ogólne umiejętności budowlane, dociekliwy umysł i poświęcenie - to warunki udanej pracy przy instalacji fundamentu tego typu.

Pozostałe artykuły na temat fundamentu palowego prezentowanego na naszej stronie internetowej: naprawa za pomocą śrub, przycinanie podstawy.

Przydatne wideo

Fundament na stosach śrubowych: obliczenie liczby pali jest wyraźnie przedstawione w poniższym filmie:

Zamiast wniosków

Zalety stosów śrubowych są oczywiste:

 • umiejętność użycia podczas budowania miejsc;
 • eliminacja masowych robót ziemnych;
 • dodatek do głównych rozszerzeń;
 • wytrzymałość;
 • wydajność materiałowa.

Patrząc na nie, zazwyczaj starają się ignorować główny problem. I to leży w podatności beczki na proces rdzewienia. Dlatego przy wyborze, zakupie, przechowywaniu, a także przestrzeganiu technologii instalacyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę powierzchni metalowej.

Kalkulator fundacji

Aktywność korozyjna gleby:

 • Zastosowanie jednoelementowych pali śrubowych będzie wymagało betonowania podstawy kolumny, aby zapewnić wystarczającą odporność na obciążenia poziome.
 • Ten typ konstrukcji wymaga obliczeń, aby przeciwdziałać siłom stycznym powstawania szronu.

Złóż wniosek o opuszczenie geologa. Koszt usługi - 2 500 rubli

Użycie jednoelementowych pali śrubowych będzie wymagało utworzenia sztywnego wiązania przez opasanie kanału, aby zapewnić wystarczającą odporność na ciągnięcie, obciążenia poziome i dynamiczne wynikające z działania prądu, zejścia lodu, cumowania łodzi itp.

 • Ze względu na konieczność zapewnienia żywotności konstrukcji zgodnie z wymaganiami GOST 27751-2014, zastosowanie pali śrubowych o grubości ścianki baryłki 4 mm lub mniej jest możliwe tylko po określeniu stopnia korozyjności gruntu (CAG).
 • Aby wyjaśnić konfigurację ostrza, zapewniając instalację słupów przy minimalnym zakłóceniu struktury gleby, a także potwierdzając grubość warstwy gęstej gleby pod stertą co najmniej 1 metra, konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych i litologicznych.
 • Oddziaływanie na podłoże konstrukcji różnych typów obciążeń (pod węzłami krytycznymi, pod ścianami nośnymi i nienośnymi, pod odstępami posadzki) wymaga jednoczesnego wykorzystania kilku projektów pali śrubowych (z jednym i dwoma ostrzami). Zapewni to równomierny rozkład marginesu bezpieczeństwa i zwiększy żywotność fundamentu.

Zarejestruj się na wyjeździe geologa i zmierz CAG, dzwoniąc pod numer 8 800 700 62 82, wew. 115 lub wypełniając formularz. Koszt usługi wynosi 2 500 rubli.

Ponieważ podwyższone wymagania nakładane są na poziom bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, wybór modyfikacji pali śrubowych dla nich powinien być dokonywany tylko na podstawie szczegółowych obliczeń, które są dokonywane, w tym w pakietach oprogramowania opartych na metodzie elementów skończonych, i zawsze biorąc pod uwagę dane inżynieryjne i geologiczne ankiety.

Abyśmy mogli wykonać niezbędne obliczenia i wybrać optymalne rozmiary stosów dla twojego obiektu, musisz wypełnić poniższy formularz zamówienia.

Jak wybrać długość stosu do fundamentu?

"Jaką długość stosów śrubowych jest niezbędna do założenia mojego domu (wanny, altanki...)?" Jest to pytanie, które często pojawia się u klientów przy próbie obliczenia fundamentu.

7 mitów o konkretnym fundamencie

Pojawienie się na rynku budowlanym technologii budowy fundamentów na palach śrubowych i jej rosnąca popularność doprowadziły do ​​tego, że wielu klientów zaczęło się zastanawiać: "Fundament śrubowy?".

Klasyfikacja stosu śrub

W projektowaniu i konstrukcji fundamentów pali śrubowych, uwzględniających różne rodzaje obciążeń od konstrukcji górnych i ich równomierne rozmieszczenie na podstawie, zapewniono różne modyfikacje pali śrubowych. Jakie parametry wpływają na wybór jednego lub drugiego rozmiaru pala zostaną omówione w tym artykule.

Metoda obliczania fundamentu pali śrubowych dla konstrukcji niskich

W artykule pokażemy, jakie błędy można popełnić, gdy niezależnie obliczamy fundamenty palowe dla niskich obiektów budowlanych i jak tego uniknąć.

Jak odróżnić stos śrub o wysokiej jakości od słabej jakości?

Kupując produkt lub usługę, najpierw zwracamy uwagę na jakość. Ale jeśli towary lub usługi dotyczą obszaru, w którym nie jesteśmy ekspertami, czasami trudno jest określić ich jakość. Podobnie jak w przypadku pali śrubowych.

Korozja: przyczyny i metody ochrony

Pale śrubowe są wykonane ze stali, a zatem ich żywotność zależy przede wszystkim od szybkości występowania i rozwoju procesów korozyjnych. Prowadzi to potencjalnych klientów do wątpliwości co do niezawodności tej technologii, dlatego w artykule przyjrzymy się niektórym czynnikom wpływającym na trwałość fundamentu palowego i metodom ochrony.

Jak odróżnić instalację wysokiej jakości od niskiej jakości?

Jeśli chodzi o konstrukcję, ważne jest, aby pamiętać, że wynik końcowy, czyli niezawodność i trwałość budynku, zależy nie tylko od tego, jakimi materiałami budowlanymi uzyskano wysokiej jakości, ale także od tego, w jaki sposób te lub inne prace zostały wykonane.

Jaka jest cena stosów śrub?

W tym artykule porozmawiamy o tym, z czego składa się cena stosów śrub, dlaczego firmy federalne mogą wytwarzać produkty tej samej jakości co małe regionalne firmy, ale po niższych kosztach i dlaczego GlavFundament nie próbuje zrobić.

Betonowanie szybu pala. Czy istnieje alternatywa?

W artykule omówiono potrzebę betonowania lufy stosu śrub, wspólne prace ze stali i betonu oraz alternatywne sposoby wypełniania rury.

Co to jest niebezpieczne cynkowanie ogniowe?

Uważa się, że ocynkowanie jest najskuteczniejszym sposobem ochrony konstrukcji metalowych przed korozją. Prawdopodobnie dlatego stosy słupów ocynkowanych są wykorzystywane w różnych obiektach w budowie.

Odlana lub zgrzana końcówka?

W artykule omówiono zastosowanie odlewanych grotów do pali śrubowych w różnych warunkach glebowych i możliwych konsekwencjach

Czy obce modyfikacje pali są skuteczne w Rosji?

Wzrost popularności technologii do budowy fundamentów z pali śrubowych doprowadził do znacznego wzrostu popytu na nie na rynku globalnym. Jednak konkurencyjność krajowych modyfikacji wciąż rodzi pytania.

Analiza porównawcza pali śrubowych z odlewaną i spawaną końcówką wieloobrotową

W artykule omówiono możliwości zastosowania i cechy zastosowania pali śrubowych z odlewaną i spawaną końcówką wieloobrotową.

Grubościenne pale śrubowe ze stali wysokostopowych

W celu zapewnienia zgodności fundamentów z warunkami glebowymi i zagwarantowania ich działania przez cały okres użytkowania przewidziany w GOST 27751-2014, GlavFundament rozszerzył swoją linię produktów o stosy śrubowe z bezproblemowo ciągnionych wysokostopowych rur stalowych o grubości ścianki od 5 do 9 milimetrów.

Testowanie pali śrubowych

Głównym sposobem walki z korozją jest zwiększenie grubości ścianki wału i ostrza stosu, a także zastosowanie stali stopowej i anod cynkowych. Dodatkowym sposobem na zwiększenie żywotności fundamentu jest zastosowanie ochronnej powłoki antykorozyjnej.

Cechy obliczania dwułopatowych pali śrubowych

Czy wzrost liczby ostrzy gwarantuje zwiększenie nośności stosu? W artykule przyjrzymy się cechom obliczeń stosów śrub z dwoma ostrzami.

Wybór pali śrubowych

Współczesny sposób projektowania fundamentów pali śrubowych w określaniu nośności ostrza uwzględnia jego średnicę, ale nie przewiduje zastosowania w obliczeniach takich parametrów jak konfiguracja, grubość metalu i liczba łopatek. W tym artykule rozważymy podstawowe zasady doboru tych wskaźników i ich wpływ na zdolność stosu śrubowego do postrzegania obciążeń projektowych.

Obliczenie grubości ścianki pala

W artykule rozważymy potrzebę doboru grubości ścianki stosu śrubowego w oparciu o wymagania dotyczące żywotności (trwałości), a także niektóre czynniki wpływające na cel tego parametru.

Badania geologiczne i litologiczne oraz pomiary korozyjności gleb

Ekspresowa geologia (badania geologiczne i litologiczne konstrukcji niskiej) oraz pomiar korozyjności gleb (CAG) to procedury, bez których nie można poprawnie przypisać takich parametrów pali śrubowych, jak grubość metalu, gatunek stali, konfiguracja łopatek itp.

Zwiększenie nośności stosu dzięki wtryśnięciu roztworu przez lufę

Jedną z głównych zalet technologii zwiększania nośności na skutek wtrysku roztworu przez lufę stosu śrubowego jest możliwość jego zastosowania w złożonych glebach i zwiększenie ich nośności o 3-5 razy.

Kontrola jakości połączeń spawanych pali śrubowych

Pomimo różnicy w technologii produkcji, wszystkie modyfikacje stosów śrubowych łączą jedno: spawy zawsze będą obecne na powierzchni. Dlatego kontrola jakości połączeń spawanych jest niezbędną częścią produkcji.

Wpływ mrozów falujących na różne typy pali

Pale śrubowe stalowe są uniwersalnymi i wysokiej jakości elementami do fundamentów domów wiejskich i obiektów przemysłowych. Stosowanie pali śrubowych, ze względu na ich małą intensywność materiałową, stało się bardzo popularne w regionach o glebach falujących i wiecznej zmarzliny.

Badania laboratoryjne nad mrozem gleb

W artykule przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu deformacji gleby gliniastej podczas przemarzania mrozu, a także wyniki badań zachowania się gleby poddanej zamrażaniu podczas prób ściskania.

Badanie wspólnej pracy stosu śrubowego z glebą w laboratorium

Pomimo powszechnego stosowania pali śrubowych, ich wspólna praca z glebą nie była wystarczająco zbadana, w związku z tym przeprowadziliśmy badania eksperymentalne i teoretyczne, aby oszacować stan naprężenia i odkształcenia (VAT) ukształtowania gleby w pobliżu gleby podczas działania stosu śrub na obciążenia pionowe.

Metoda oszacowania momentu obrotowego przy stosach śrubowych

Wielkość momentu obrotowego podczas wkręcania w stos może być wykorzystana do oceny jego nośności nad podłożem, ponieważ między tymi wartościami istnieje zależność korelacji zauważona przez wielu badaczy. W niniejszym artykule przedstawiono metodę szacowania momentu obrotowego na dwuwarstwowych pali śrubowych urządzenia.

Na co wpływa gatunek stali?

Jakie marki były najczęściej używane w produkcji pali śrubowych? W jaki sposób gatunek stali wpływa na jakość i żywotność (trwałość) stosu śrub?

Historia i perspektywy rozwoju pali śrubowych

Historia budowy fundamentów na palach śrubowych była pełna wielu ciekawych wydarzeń. Na początku tej historii postawiono zwykłe drewniane stosy zabivny, które były używane do końca XIX wieku.

Hangar cieplarniany na palach śrubowych

Firma GlavFundament brała udział w realizacji dużego projektu - budowy kompleksu szklarniowego w regionie Kurskim. Klientem budowlanym jest AgroPark Greenhouse Complex LLC.

Znaczenie ubezpieczenia ryzyka budowlanego

Ubezpieczenie ryzyka budowy pozwala, niezależnie od aktualnej sytuacji, na pokrycie ewentualnych szkód, ponieważ w tym przypadku nie tylko wykonawca, ale także firma ubezpieczeniowa jest bezpośrednio odpowiedzialna za świadczone usługi.

Cechy urządzenia kanalizacyjnego pod fundamentem pali śrubowych

W tym artykule zostaną omówione niektóre aspekty projektowania i instalacji kanalizacji w domu na palach śrubowych, w szczególności lokalizacja głównych linii w stosunku do fundamentu i kolejności izolacji rurociągu. Szczególną uwagę zwraca się na koncepcję urządzeń kanalizacyjnych w wiejskim domu.

Typowe projekty fundamentowe 6x8 na palach śrubowych

Dzisiaj wśród tych, którzy planują budowę, jest znaczny wzrost popytu na gotowe projekty. Jednocześnie jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest projekt fundamentu dla domu 6x8 na palach śrubowych.

Zastosowanie pali śrubowych połączonych betonowym rusztem w trudnych warunkach gruntowych

Na terytorium Federacji Rosyjskiej podlewane są rozległe gleby, w tym gliny, iły, piaszczyste gliny, piaski i piaski. Fundamenty w takich glebach są podwyższone, jeśli działające na nie obciążenia nie równoważą sił podnoszących.

Kalkulator fundamentowy z palikiem palowym, kalkulacja online

Kalkulator fundacji śrubowej - kalkulacja online - prosty sposób na nawigację cen produktów / prac budowlanych.

Kalkulator fundamentów pod klucz

Najważniejszą zaletą kalkulatora online jest to, że pozwala on wykonywać wszystkie obliczenia samodzielnie bez pomocy specjalisty. Sam schemat jest również dość prosty.

Na większości stron naszej witryny w prawym górnym rogu znajduje się przycisk "Kalkulator Fundacji". Klikając na nią, przechodzisz do oddzielnej strony zawierającej wymagane pola. Będziesz musiał określić rodzaj budynku (dom, wanna, płot, molo), materiał ścienny (dla domu jest to drzewo, rama lub cegła, dla ogrodzenia - profilowany arkusz, siatka), liczba kondygnacji, wielkość budynku. Dane te są niezbędne do określenia obciążeń ze struktury.

Dla wygody wszystkie pola są zaopatrzone w rozwijane zakładki, które wskazują najczęściej występujące opcje. Znacząco skraca to czas napełniania.

Kalkulator fundamentów od GlavFund obejmuje również dwa dodatkowe pola - warunki gruntowe i korozyjne gleby. Wypełniając je, prawdopodobnie masz pytania, ponieważ prawie wszystkie organizacje na rynku nie żądają tych informacji, aby obliczyć cenę stosów / prac budowlanych i instalacyjnych. Dlaczego uczyniliśmy je obowiązkowymi?

Parametry stosów, ich liczbę, rozmieszczenie w fundamencie można przypisać tylko na podstawie informacji o obciążeniach ze struktury i na ziemi. Jeżeli oba te czynniki nie zostaną uwzględnione, wystąpi ryzyko osiadania (przy grubej warstwie gleby pod paliwem mniejszej niż 1 metr lub sezonowym zwilżaniu niektórych rodzajów gruntów, zmniejszając ich nośność) lub wyboczeniu (pod działaniem stycznych sił mrozowych) fundamentu. Nie można również mieć pewności, że żywotność konstrukcji będzie zgodna z wymaganiami GOST 27751-2014 "Standard międzystanowy. Niezawodność konstrukcji budowlanych i baz. Główne przepisy.

Efektywna praca dwupławowych pali śrubowych jest możliwa tylko wtedy, gdy odległość między łopatami obliczana jest na podstawie danych o glebie. To samo dotyczy nachylenia łopatek, kąta ich nachylenia (więcej informacji w artykule "Cechy obliczania dwupłaszczowych pali śrubowych").

W celu uruchomienia stosu prawie rozmrożonego masywu gleby o nienaruszonej strukturze, należy wybrać racjonalną konfigurację ostrza, odpowiadającą rodzajowi gleby (więcej szczegółów znajduje się w artykule "Kluczowe zasady doboru parametrów ostrzy").

Grubość metalu i gatunku stali są również zmienne, w zależności od stopnia korozyjności gleby. Jeśli otoczenie jest bardzo agresywne, a stos jest wykonany ze stali St3 o grubości ścianki 4 mm lub mniejszej, nie należy oczekiwać, że potrwa dłużej niż 15-20 lat.

W związku z tym dane dotyczące warunków gruntowych na placu budowy są tak samo potrzebne w projekcie, jak dane dotyczące obciążeń. Jeśli nie posiadasz niezbędnych informacji, specjaliści GlavFundament przeprowadzą niezbędne badania - badania geologiczne i litologiczne, a także pomiary korozyjności gleb (więcej informacji na temat usług w artykule "Ekspresowa geologia (badania geologiczne i litologiczne) oraz pomiary korozyjności gleb").

Kalkulator online opracowany przez naszą firmę jest odpowiedni tylko dla niskich obiektów budowlanych. Podstawy obiektów przemysłowych i dużych obiektów cywilnych (rurociągi, stanowiska, maszty, wieże, linie elektroenergetyczne) oblicza się w komputerowych systemach projektowania (CAD) po przeprowadzeniu pełnowartościowych badań inżynieryjnych i geologicznych. Aby potwierdzić otrzymane wyniki, kontrole kontrolne gleb są organizowane pod działaniem nacisku, naciągania i obciążeń poziomych. Wynika to ze zwiększonych wymagań dotyczących poziomu bezpieczeństwa tych obiektów.

Jeśli chcesz obliczyć budynek przemysłowy lub duży budynek cywilny, kliknij link i wypełnij wniosek w dziale projektowania naszej firmy, podając niezbędne dane. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, oddzwonimy do Ciebie.

Obliczanie ilości, wybór konstrukcji i rozmieszczenie pali

Przy określaniu liczby i kombinacji stosów w programie Kalkulatora Fundacji, uwzględniane są wymagania dokumentów regulacyjnych obowiązujących w Federacji Rosyjskiej, a także standardy projektowe opracowane przez naszych specjalistów w oparciu o wyniki badań i testów, zarówno ekspertów własnych, jak i zagranicznych.

Na strukturę fundamentu prawie każdej konstrukcji (domu, wanny) ma wpływ kilka rodzajów obciążeń naraz (pod krytycznymi węzłami budowlanymi, pod ścianami nośnymi i kurtynowymi, pod lamelami podłogowymi). Każdy rodzaj ładunku wymaga użycia konstrukcji palowej o określonej nośności. W związku z tym proponowane rozwiązanie będzie obejmowało nie jeden, lecz kilka rodzajów jednocześnie.

Ale są momenty, które są trudne do rozważenia przy obliczaniu online. Są to na przykład charakterystyka ugięcia maszyny (wartość obliczona). Istnieje opinia, że ​​aby uniknąć zapychania zaprawy, wystarczy przestrzegać ogólnych wartości dopuszczalnych obciążeń. To jest nieprawidłowe. Rozpiętość między stosami określa się dla każdego obiektu, biorąc pod uwagę obciążenia na materiał wiążący z każdej ściany.

W związku z tym obliczenia wykonane w kalkulatorze fundacji można uznać jedynie za wstępne. Pomaga w formułowaniu ogólnej koncepcji ceny, ale nie jest to rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo budynku.

Kalkulator bazy śrub

Tworząc kalkulator do obliczania fundamentu śruby, postawiliśmy sobie za zadanie opracowanie programu, który byłby wygodny i użyteczny w tym samym czasie.

Najpierw możemy porównać ceny. Plus - nie musisz otwierać wielu zakładek, wszystkie niezbędne informacje znajdują się na naszej stronie. Usługa oblicza cenę w trzech kategoriach jednocześnie ("Economy", "Standard", "Premium"). Łączna kwota będzie również obejmować koszty robót budowlanych i instalacyjnych (wystarczy w tym polu zaznaczyć pole "Biorąc pod uwagę prace").

Po drugie, dodaliśmy informacje referencyjne do kalkulatora, co wyjaśnia to, co nas prowadzi, oferując dokładnie to rozwiązanie.

Na przykład, płoty i mola można przypisać do lekkich konstrukcji, dlatego często zaleca się dla nich stosy jedno-klapowe. Wydaje się to być poprawne, ponieważ małe ładunki z obiektów nie wymagają konstrukcji o dużej nośności. Ale to podejście nie bierze pod uwagę wpływu na stosy znacznych obciążeń ciągnących i poziomych.

Ogrodzenia wykonane z drewna lub profilowanego arkusza charakteryzują się dużym żaglem. Mola i cumy podlegają wpływowi prądu, zejścia lodu. Powstały wysiłek będzie nieustannie próbował wyciągnąć stos z ziemi. Ten rodzaj oddziaływania jest najmniej korzystny w przypadku konstrukcji z pojedynczym ostrzem.

Aby uniknąć możliwych konsekwencji, będziesz zmuszony do betonowania podstawy kolumny lub spinania kanałem lub profesjonalną rurą. Wprowadzenie dodatkowego ostrza rozwiąże ten problem, nawet bez dodatkowego wzmocnienia konstrukcji.

Podstawa kalkulatora dla domu. Ceny

Kalkulator fundamentów jest poręcznym narzędziem do wstępnego planowania konstrukcji fundamentów domu, łaźni lub innego niskonakładowego projektu budowlanego. Jest także niezbędny, gdy potrzebujesz przybliżonej kalkulacji ceny, aby zrozumieć możliwe koszty.

Ale nie zalecamy polegania wyłącznie na tych programach. Mimo to usługa to tylko zestaw algorytmów, które nie mogą w pełni uwzględniać cech obiektu i witryny, nie mogą zastąpić doświadczenia inżyniera projektu. A jeśli uważasz, że dział projektowy firmy Glavfument wykonuje obliczenia za darmo iw ciągu 24 godzin, wybór stanie się oczywisty.

Obliczanie stosu śrub

Aby obliczyć stosy śrub, możesz użyć specjalnego kalkulatora do stosów. Jednak te obliczenia będą przybliżone. Jeśli chcesz nauczyć się poprawnie obliczać stosy śrub ręcznie, skorzystaj z naszych instrukcji.


Pale śrubowe

Kalkulacja stosu śrub jest ważnym etapem w projektowaniu budynków.

Stosy śrubowe są również obliczane dla struktur na wodzie
Fundamenty palowe są fundamentem budynku lub konstrukcji, które wymagają najmniejszych nakładów na urządzenie i mogą być wykonywane na dowolnym rodzaju gleby. Pod tym względem fundamenty palowe są bardzo popularne zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Ponadto obliczenie stosów śrubowych odbywa się łatwo i bez niepotrzebnych komplikacji.

Przepisy ogólne

Obliczanie pali śrubowych i dalsze konstruowanie zgodnie z dokumentami regulacyjnymi należy wykonywać w następującej kolejności:

 1. Określanie parametrów podłoża gruntowego. Aby to zrobić, przeprowadzono badania inżynieryjne i geologiczne. W rezultacie musimy znać wskaźniki dotyczące nośności gleby, jej gęstości i składników, a także właściwości fizyko-chemicznych.
 2. Zbieranie ładunków. W tym przypadku bierze się pod uwagę ciężar całego domu z meblami i innym sprzętem technicznym, a także obciążenia dynamiczne (ciężar pokrywy śnieżnej, obciążenie wiatrem itp.).
 3. Wstępne obliczenia. Na tym etapie kompilowany jest przybliżony schemat przyszłych fundamentów palowych.
 4. Ponadto dane uzyskane w trakcie wstępnego projektu są przekazywane za pomocą specjalnego programu, który uwzględnia charakterystykę gleby, wskaźniki ciężaru przedmiotów, skutki wiatru itp. W trakcie tych danych jest udoskonalana i optymalizowana. Efektem tego etapu są udoskonalone dane dotyczące konstrukcji fundamentów, dopasowane do specyficznych warunków geologicznych i przyrodniczych budowy.
 5. Ostatnim etapem obliczeń będą robocze rysunki pola palowego. Potem możesz zacząć budować domy na palach.


Pale śrubowe dla różnych rodzajów gruntu

Jaką średnicę stosów wybrać?

W zależności od docelowego stosu śruby mają różne średnice. Aby prawidłowo go odebrać, musisz dokładnie określić cel przyszłej struktury i możliwe obciążenia fundamentu. W zależności od tego, stosy są podzielone na:

 • stosy śrubowe stosowane do lekkiego ogrodzenia z siatki, średnica 5,7 cm;
 • Pale o średnicy 7,6 cm nadają się do budowy lekkich konstrukcji (kabiny, szopy, konstrukcje domowe, toalety itp.) oraz do układania drewnianych ogrodzeń lub płotków, stos może wytrzymać obciążenia do 3 ton;
 • stosy śrubowe o średnicy 8,9 cm o nośności 3-5 ton są stosowane do montażu masywnych ogrodzeń z wysokimi, niskimi domkami ramowymi i wszelkiego rodzaju przedłużeniami;
 • kupa śrub o średnicy 10,8 cm o nośności 5-7 ton nadaje się do budowy dwupiętrowych budynków typu ramowego i domów z lekkiego kamienia, drewna.


Pale śrub: struktura

Obliczanie pali śrubowych dla domu parterowego

Kalkulator do obliczania kosztu fundamentu na palach śrubowychKalkulator do obliczania kosztu fundamentu na palach śrubowych


 • Przy zakupie pali śrubowych i instalacji wysokiej jakości pali i podstawy śrubowej ważne jest prawidłowe obliczenie. Na jej podstawie dobór wymaganej liczby pali śrubowych z odlewanym czubkiem do pomyślnej realizacji projektu budowlanego.

  Obliczenie liczby stosów śrub na samym fundamencie jest dość trudne, ponieważ wymaga przeanalizowania ogromnej liczby wymaganych parametrów. W internetowym kalkulatorze do obliczania liczby stosów śrub fundamentu palowego można wykonać wstępne obliczenia realizacji projektu. Dokładne obliczenie liczby pali śrubowych jest możliwe przez naszych specjalistów dopiero po pełnym zapoznaniu się z dokumentacją twojego projektu budowlanego.

  Kalkulator skali fundamentu palowego

  Stosy śrubowe z odlewaną końcówką: SVL-108 2,5 m

  Kalkulator fundamentowy stosu

  Obliczenie fundamentu palowego jest bardzo ważnym etapem w tworzeniu projektu przyszłego domu. Jeśli choćby najmniejszy błąd zostanie popełniony, życie budynku zostanie zredukowane w najlepszym przypadku o dwadzieścia lat. W najmniej sprzyjających okolicznościach katastrofa może wystąpić nawet podczas budowy.

  Jeśli na terenie budynku istnieją niestabilne gleby, na których występuje wysoka wilgotność lub jakiekolwiek złożone ulgi, wówczas jedynym optymalnym rozwiązaniem byłoby kompetentne obliczenie fundamentu palowego. Główną zaletą tej konstrukcji jest niezwykle wysoka niezawodność mocowania nawet w glebach stosunkowo słabych, ponieważ podpory są zanurzone na wystarczająco dużej głębokości. Takie konstrukcje są znacznie bardziej niezawodne i trwałe, a ich realizacja nie wymaga tak dużej ilości betonu, ale trzeba zrozumieć, że proces ich obliczania i budowy jest dość czasochłonny.

  Przyczyny obliczenia fundamentu palowego można znaleźć więcej niż wystarczająco. Po pierwsze, odpowiednio modelowany projekt jest bardzo stabilny. Po drugie, jazda w stosach jest znacznie tańsza niż budowa wstążki lub struktury kafelkowej. Po trzecie, przy niewielkiej nośności gleby - jedyną możliwą opcją jest fundament palowy.

  Jeśli miejsce ma niską nośność, to po dokonaniu prawidłowych obliczeń, nie będziesz musiał kopać głębokich wykopów fundamentu palowego, aby stworzyć niezawodny fundament. W tym celu stosuje się stosy śrubowe. Jednak formuły obliczania użycia takich materiałów są znacznie bardziej skomplikowane.

  Rodzaje fundamentów z rusztem

  Grilling to górna część fundamentu, przy pomocy której łomy palików łączą się w jedną całość, a rusztowanie stanowi wsparcie dla przyszłego budynku. Łączenie rusztu i pala odbywa się za pomocą specjalistycznego spawania lub standardowego odlewania betonu.

  Przy okazji instalacji grille można podzielić na kilka kategorii:

  • Pas - łączone są tylko sąsiednie stogi;
  • Kafelki - każda pojedyncza czapka jest połączona.

  Według rodzaju materiałów:

  • Beton ze wzmocnieniem. Pod ścianami nośnymi odbywa się układanie pali, a wykopy o małej głębokości przechodzą na głębokość i szerokość rusztu;
  • Zawieszony beton. Jest on podobny do poprzedniej wersji, jednak szczególną cechą takiego fundamentu jest to, że taśma betonowa nie styka się z podłożem, a urządzenie szczeliny wyrównawczej w tym samym czasie stwarza okazję, aby zapobiec złamaniu wspornika, gdy wystąpi znaczna wibracja gruntu;
  • Żelbeton. Wytwarzanie takiego fundamentu wymaga użycia belki dwuteowej lub szerokiego kanału metalowego, przy czym kanał 30 jest zamontowany pod ściankami nośnymi, podczas gdy pozostałe wsporniki są połączone za pomocą kanału 15-20;
  • Z drzewa. Niezwykle rzadka opcja, która praktycznie nie jest ostatnio używana;
  • Połączone. Wykorzystuje nie tylko elementy nośne z metalu, ale także beton.

  Co to są stosy śrubowe

  Aby przeprowadzić prawidłowe obliczenie fundamentu palowego, należy dowiedzieć się jak najwięcej o głównym materiale. Umożliwi to stworzenie projektu tak dokładnie, jak to możliwe, w oparciu o charakterystykę konstrukcji pali, a także ich właściwości.

  Wszystkie stosy na górze są połączone przez ruszt. Może być wykonany zarówno z drewnianych, jak i metalowych belek. Możesz również wziąć solidną płytę z betonu zbrojonego. Ale znacznie zwiększy to wagę podstawowej struktury.

  Konstrukcje palowe do obliczania fundamentu można wykonać samodzielnie lub zamówić w fabryce. Przy produkcji bezpośrednio na placu budowy, ich fundamenty najlepiej wykonywać płasko.

  Prawidłowe obliczenie fundamentu palowego, aby wiedział tylko obszar budowy, nie wystarczy. Konieczne jest uwzględnienie siły tarcia występującej między powierzchnią boczną pręta a gruntem.

  Wcześniej stosy śrubowe były często wykorzystywane przez inżynierów wojskowych przy budowie fortyfikacji. Wynikało to z faktu, że pozwalają konstrukcji wytrzymać zwiększone obciążenia w ekstremalnych warunkach.

  Główną częścią stosu jest tułów. Jego średnica wynosi od 80 do 130 mm. Koniec ma kształt ostrych stożków. Ostrze jest przyspawane do niego. Pozwala to szybko i skutecznie wkręcać konstrukcje pali w ziemię.

  Niektóre stosy idą bez napiwku. W tym przypadku na końcu lufy znajduje się otwór. Ma dźwignię, która pozwala obrócić stos z żądaną prędkością. Ta funkcja pozwala, w razie potrzeby, wydłużyć bagażnik. Ta opcja jest niezbędna podczas pracy na niestabilnych glebach.

  Zalety konstrukcji palowych to:

  1. Bezpieczna technologia instalacji, która pozwala szybko zbudować fundament domu.
  2. Możliwość użycia na dowolnej glebie. Jedynym wyjątkiem są formacje skalne.
  3. Po wkręceniu pali nie powstaje ładunek uderzeniowy. Dzięki tej funkcji fundamenty palowe można budować nawet w gęsto zabudowanych obszarach, bez obawy o bezpieczeństwo pobliskich domów.
  4. Po zamontowaniu elementów ślimakowych ruszt można natychmiast zamontować. Oczywiście ta funkcja jest uwzględniana w obliczeniach.
  5. Obliczenia fundamentu palowego można wykonać zarówno w terenie pagórkowatym, jak i nierównym.
  6. Instalacja odbywa się w prawie każdych warunkach pogodowych. Bez względu na to, ile stopni za oknem. Nie wpłynie to na jakość fundamentu.
  7. Możliwość przebudowy. Żaden inny rodzaj fundamentu nie zapewnia tak wiele miejsca na zmiany strukturalne, takie jak stos. W razie potrzeby stalową śrubę można odkręcić i przykręcić w inne miejsce.

  Znając zalety i cechy fundamentu palowego, możesz wykonać najdokładniejsze obliczenia, biorąc pod uwagę wszystkie cechy projektu.

  Oblicz odległość między stosami i głębokość ich instalacji

  Obliczenia fundamentu palowego z grilowaniem obejmują dużą liczbę punktów, ale przede wszystkim określana jest głębokość pali, która zależy od rodzaju i złożoności gleby. Przede wszystkim musisz określić normatywną głębokość zamarzania gleby w twoim regionie zamieszkania, po czym miara poniżej 20-25 cm - to będzie głębokość stosów.

  Po przeprowadzeniu pomiarów, konieczne będzie określenie poziomu położenia wód gruntowych, a także możliwości jego wahań w różnych porach roku i jakościowej charakterystyki gleby na terenie. Najlepiej, jeśli wykwalifikowany specjalista zajmie się projektowaniem fundamentu palowego, a także jego konstrukcją.

  Przy obliczaniu w każdym przypadku liczby stosów śrub fundamentowych należy wziąć pod uwagę następujące cechy:

  • Jak trwały jest materiał i ruszt;
  • Jaka jest nośność gleby, biorąc również pod uwagę zagęszczenie podczas instalacji podpory;
  • Jeżeli występują znaczne różnice w odciążeniu, to określa się również i bierze pod uwagę nośność bazy podpory;
  • Jak będą układane stosy pod wpływem obciążenia pionowego;
  • Jaka jest waga struktury z zawartością wewnętrzną;
  • Jakie są obecne obciążenia sezonowe, dynamiczne i wiatrowe.

  Ponadto konieczne jest uwzględnienie zanurzenia fundamentu palowego. Fundament palowy powinien być wykonany zgodnie z planem pracy, dlatego najlepiej jest, jeśli w jego tworzenie zaangażowany jest profesjonalny architekt.

  Dane dla formuł obliczeniowych w tym przypadku zostaną wybrane w zależności od jakości gleby i jej rodzaju. Należy zauważyć, że obliczenie fundamentu palowego dla skurczu i odkształcenia wymaga największej możliwej dokładności wskaźników wyjściowych.

  Jak położyć fundament na podstawie obliczeń

  W celu zbudowania poprawnych obliczeń konieczne jest przeprowadzenie pomiarów na placu budowy. Przede wszystkim należy określić głębokość warstwy, która może wytrzymać ciężar budynku pod słabymi gle- bami.

  Aby dowiedzieć się, jak należy wkręcać głębokie stosy, należy przeprowadzić wstępne wiercenie. To pozwala ci określić, gdzie leży woda gruntowa. Musisz także zastanowić się, jak bardzo zamarznie ziemia w zimie.

  Cały proces budowlany podzielony jest tradycyjnie na następujące etapy:

  1. Najpierw dokonuje się znaczników i wyrównania. Określone zostaną miejsca, w których zostaną zainstalowane główne paliki. Następnie możesz montować mniejsze elementy. Odległość między nimi powinna wynosić od dwóch do trzech metrów. Stalowe śruby muszą znajdować się pod wszystkimi ścianami domu.
  2. Wkręcanie rozpoczyna się od stosów narożnych. Złom jest wrzucany do górnego otworu stalowej śruby. Aby wydłużyć dźwignię na złomu, rury są zakładane. Podczas wkręcania odchylenie od pionu nie może przekraczać dwóch stopni. Kąt pochylenia podczas pracy jest kontrolowany przez poziom magnetyczny.
  3. Obliczenie fundamentu palowego na słupach narożnych odbywa się za pomocą poziomu węża. Następnie umieść etykiety. Określają one płaszczyznę poziomą i dolną krawędź rusztu.
  4. Pozostałe pali są wbite.
  5. Głębokość wkręcania powinna wynosić 20 cm od góry do ziemi.
  6. Powierzchnia nienośna jest przecinana na wskazanych poziomach.
  7. Mieszany zapraw cementowy. Jeden kawałek cementu na cztery kawałki piasku. Są wypełnione stosami.

  Prawidłowo przeprowadzone obliczenia na poziomie planowania fundamentu palowego pozwalają uzyskać mocną i niezawodną strukturę.

  Przykłady obliczeń

  Obliczenie siły jednego elementu pozwala określić, ile, ogólnie, potrzebnych jest stosów do fundamentu. Jako stałą odległość między słupami o długości dwóch metrów. Co więcej, zgodnie z nowoczesnymi trendami architektonicznymi, podpory powinny mieć wspólny krąg.

  Przykład pierwszy

  Średnica jednej metalowej śruby wynosi 30 centymetrów. Szacunkowa masa budynku to sto ton. We wzorze na obliczanie fundamentu palowego szczególne znaczenie ma nośność gleby. Weź najbardziej powszechny wskaźnik czterech kilogramów na centymetr kwadratowy.

  Wskaźnik siły działający na każdy stos w fundamencie jest oznaczony jako Fcr. Parametr jest obliczany za pomocą następującej formuły:

  Podaj wartości wszystkich zmiennych:

  • π jest wartością stałą, nieskończoną liczbą, która dla uproszczenia rachunku matematycznego jest zwykle oznaczana jako 3,14.
  • d jest średnicą metalowej śruby (30 cm).
  • R jest promieniem

  Podsumujmy wszystko w jednej formule:

  Fcb = (πd2 / 4) · R = 707,7 · 4 = 2826 kg.

  To jest ta waga, w tej glebie będzie w stanie wytrzymać jeden stos fundamentu. Na podstawie tych danych - kontynuujemy obliczenia.

  Całkowita waga budynku wynosi dokładnie 100 ton. Liczba ta została przyjęta dla łatwości obliczeń. Przed dokonaniem dalszych obliczeń fundamentu palowego konieczne jest doprowadzenie wskaźników do jednego systemu metrycznego. Konwertujemy tony na kilogramy i otrzymujemy wartość N (liczba podpór).

  Oczywiście trzydzieści pięć i pół podpór nie zostanie zamontowanych przez nikogo. Dlatego zaokrąglij w górę. Okazuje się, że do budowy domu o wadze stu ton na glebach o nośności 4 kg / m 2 potrzeba co najmniej 36 filarów.

  Przykład drugi

  Aby zrozumieć algorytm obliczania fundamentu palowego, poprawiamy materiał i nieznacznie zmieniamy podstawowe wskaźniki. Rozszerz podstawę do 50 centymetrów. To zwiększy praktyczność całej konstrukcji. Pozostałe wartości pozostają niezmienione.

  Obliczymy fundamenty palowe i otrzymamy 13 podpór. Jak widać, rozbudowa bazy może znacznie zaoszczędzić na liczbie stosów, osiągając dobre wskaźniki stabilności strukturalnej.

  Przykład trzeci

  Obliczenia fundamentu palowego, którego przykład widać poniżej, można wykorzystać zarówno do lekkich domów wiejskich, jak i masywnych domków letniskowych, w pierwszym przypadku stosuje się standardowe stosy śrubowe, natomiast do budowy domków trzeba użyć ogromnych znudzonych pali, które mogą wytrzymać poważne obciążenia.

  Aby uprościć przykład, obliczenia fundamentu palowego wykonywane są na podporach śrubowych. Warto zauważyć, że przy tak małych stosach w procesie wykonywania obliczeń nie bierze się pod uwagę tarcia bocznego, które określa się podczas budowy ciężkich budynków, które mają znaczący wpływ na pale.

  W tym przypadku rozważymy szczegółowe obliczenie całkowitej liczby pali, a także ich etap instalacji dla jednopiętrowego domu o wielkości 7x7 m:

  • Początkowo określona przez całkowitą masę materiałów eksploatacyjnych. Załóżmy, że całkowita masa dachu, drewna i okładziny wyniesie 27526 kg, biorąc pod uwagę obciążenie śniegiem;
  • Rozmiar ładunku wynosi 7x7x150 = 7350;
  • Obciążenie śniegiem wynosi 7x7x180 = 8820;
  • Tak więc przybliżona masa ładunku na fundamencie będzie wynosić 27526 + 7350 + 8820 = 43696 kg;
  • Teraz wynikowa waga będzie musiała zostać pomnożona przez współczynnik niezawodności 43696х1.1 = 48065.6 kg;
  • Na przykład planowane jest zainstalowanie wsporników śrubowych, których rozmiar wynosi 86x250x2500. Aby obliczyć ich liczbę, konieczne będzie rozdzielenie uzyskanej sumy całkowitego ładunku od obciążenia, które jest stosowane do każdego stosu. 48065.6 / 2000 = 24,03, okrążamy otrzymaną liczbę do 24, otrzymujemy dokładną liczbę potrzebnych nam stosów;
  • Aby zainstalować 24 podpory, musisz wykonać krok instalacji wynoszący 1,2 metra. Do powstania opóźnienia narządów płciowych będzie trzeba użyć dwóch dodatkowych stosów, które będą już zlokalizowane bezpośrednio w domu.

  Tak więc, zgodnie z powyższą technologią, możesz obliczyć liczbę stosów, które potrzebujesz dla każdego domu, niezależnie od jego funkcji.

  W poniższym filmie można zobaczyć, w jaki sposób obliczenia fundamentu palowego przeprowadzają specjaliści:

  Wyniki

  Podstawa palowa to ekonomiczny i szybki sposób na stworzenie podstawy do budowy. Pozwala pracować w każdych warunkach pogodowych, a także umożliwia budowanie budynków nawet na najbardziej problematycznych glebach.

  Obliczenie fundamentu palowego pozwala określić z góry, ile pali potrzeba dla domu o określonej masie. Korzystając z formuł opisanych w artykule, obliczenia można przeprowadzać szybko i dokładnie.